Topigs Norsvin med stor omsetningsøkning 

Topigs Norsvins omsetning økte i 2019 med 21% til 165 millioner euro. Driftsresultatet økte med 64% i den samme perioden, til mer enn 11 millioner euro. Med disse tallene har Topigs Norsvin nok en gang oppnådd resultater som overstiger budsjett. 

Test
Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 30.04.2020

Stikkord:

Investeringer i innovasjon har gitt rekordhøy omsetning 

Topigs Norsvins omsetning økte i 2019 med 21% til 165 millioner euro. Driftsresultatet økte med 64% i den samme perioden, til mer enn 11 millioner euro. Med disse tallene har Topigs Norsvin nok en gang oppnådd resultater som overstiger budsjett. 

Mark Tijssen, styreleder i Topigs Norsvin, sier han er stolt av resultatene selskapet har oppnådd. – Dette er tidenes beste resultat. Det beviser at vår strategi har lykkes, og at investeringer i innovasjon og produktutvikling lønner seg. Topigs Norsvin er et sterkt og bærekraftig selskap med svært god betalingsevne og likviditet. Et fantastisk grunnlag for videre vekst. 

 Topigs Norsvin fortsetter å investere i genetisk fremgang, distribusjon og teknisk support verden over. I 2020 har selskapet igjen økt budsjettet for forskning og utvikling. I tillegg bidrar de siste års investering i IT, feltarbeid og kjøttkvalitet også til økt genetisk fremgang og bedre resultater for våre kunder. Et eksempel er Total Feed Efficiency (fôreffektivitet) som har vært en viktig del av Topigs Norsvins avlsprogram. De siste fem årene har denne strategien resultert i over 25 kg mindre fôr per produserte slaktegris.  

Villaume Kal, Topigs Norsvins nye CEO, sier at resultatene skyldes gode beslutninger og investeringer. – Vår markedsandel fortsetter å vokse internasjonalt. Denne trenden fortsetter også i 2020. Den pågående COVID-19- krisen gir naturligvis utfordringer for alle, men vi har håndtert store utfordringer tidligere i Topigs Norsvins lange historie. Vi er tilpasningsdyktige, vi er her for kundene våre, og vi har tro på næringa. Sammen vil vi komme sterkere ut av den pågående krisen.    

– Norsvin er som deleier av Topigs Norsvin meget godt fornøyd med det finansielle resultatet for 2019, sier Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin SA. – Resultatet er en videreføring, men forbedret resultat av de senere års utvikling. En utvikling som bekrefter at Norsvins avlsmateriale er internasjonalt konkurransedyktig og tar stadig større markedsandel. For Norsvin betyr en positiv utvikling av det finansielle resultatet en sikkerhet for fortsatt økt satsing på forskning og utvikling, og avlsarbeid på våre to raser, landsvin og duroc. En satsing som har og vil bidra til økt avlsframgang og økt verdiskaping for Norsvins eiere, avslutter Eik-Nes. 

   

Topigs Norsvin

  • Resultat av fusjon i 2014 mellom nederlandske Topigs, og den internasjonale aktiviteten til Norsvin. 
  • Topigs Norsvin er representert i 55 land, og har mer enn 700 ansatte over hele verden. Norsvin og Topigs Norsvin investerer mer enn 220 millioner kroner i forskning- og utviklingsarbeidet.  
  • Hvert år produseres 11 millioner doser med semin, 118 millioner slaktegriser med genetikk fra Topigs Norsvin, hvilket gjør selskapet til ett av verdens største innen svinegenetikk. Hver 5. gris i verden har norsvingenetikk i seg. 
  • Selskapet har et sterkt fokus på forskning og utvikling.