Uenige i hvilke klimaeffekter som skal regnes med

Bondebladet: Norsvin mener «Friskere gris med SPF» kan gjøre Norge til en grønn lunge for svinegenetikk globalt. Men Bondelaget vil ikke inkludere klimaeffekten ved prosjektet i sin handlingsplan.

Test
Publisert: 06.08.2020 Oppdatert: 06.08.2020

Stikkord:

Saken inneholder utdrag fra denne artikkelen i Bondebladet.

Norsvin har store ambisjoner for videre klimakutt i svinenæringa. Beregninger samvirkets forskere har gjort, viser at to sentrale klimatiltak samlet vil gi 0,563 millioner tonn CO₂ i reduserte klimagasser.

Det tilsvarer 14 prosent av de utslippene svin har i tiårsperioden 2021–2030.

 

Kuttet er fordelt slik:

* Norsvins avlsarbeid. Dette arbeidet vil alene redusere utslippene med 0,308 tonn CO₂ samlet for perioden 2021–2030. Det er baser på en årlig reduksjon i klimagasser på 1,5 prosent som følge av avlsarbeidet. Denne avlsframgangen kan måles som faktisk framgang i både norske og internasjonale svinebesetninger.

* «Friskere gris med SPF» – prosjektet vil ifølge Norsvin gi 13 prosent redusert klimagassutslipp per besetning som saneres. Om alle norske svinebesetninger legger om til SPF-produksjon, gir det totalt et klimakutt på 0,255 millioner tonn CO₂ for perioden.

Ingen andre land har muligheten til å gjennomføre et tilsvarende prosjekt. Norge kan med andre ord ta rollen som grønn lunge for svinegenetikk for resten av verden.

 

Ber om støtte fra staten

I et intervju med Bondebladet forteller Norsvin-direktør Olav Eik-Nes at mye allerede ligger til rette for å lykkes.

– Vi har kunnskapen, men staten må bli villig til å bidra med økonomiske tiltak, sier han. Norsvin ber om 200 millioner kroner over en 10-årsperiode avsatt i et fond. Dette utgjør 30% av totalkostnaden. En overgang til Friskere gris med SPF vil være et av de rimeligste klimatiltakene i norsk landbruk og bety mye for bedre dyrehelse og dyrevelferd.

Bondelaget sier nei

Norsvin har beregnet at totalkostnaden ved SPF-prosjektet ligger på 200 millioner kroner over en tiårsperiode. Samvirket har foreslått at det opprettes et eget SPF-fond over jordbruksavtalen og at 30 prosent av investeringskostnadene dekkes gjennom et slikt fond.

Men det er ikke bare statlige bidrag Norsvin etterspør for å realisere egne klimaambisjoner. Også støtte hos Bondelaget mangler, mener Olav Eik-Nes.

På Bondebladets spørsmål om ikke Norsvins klimakutt-tiltak er godkjent som tiltak i jordbrukets avtale med staten, svarer Eik-Nes som følger: – Vi har spilt inn disse tiltakene til Bondelaget og deres handlingsplan. Dette er en handlingsplan de har laget for å gjennomføre det som står i klimaavtalen med staten. Men Bondelaget har ikke valgt å ta med effekten av SPF-prosjektet, og det er vi uenig i.

– Bondelaget mener det ikke er ønskelig å ta ned arealet av norskprodusert korn. Vi tar utgangspunkt i effektivisert arealbruk, som også er et klimatiltak. Vi mener areal kan brukes til å produsere andre vekster som kan ha lavere utslipp enn kornproduksjon, forteller Norsvin-direktøren.

Han legger til:

– Vi opplever god støtte i samfunnet, men er skuffet over manglende entusiasme i Bondelaget.

Les resten av saken hos Bondebladet her.