Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Norsvin SA innstiller på gjenvalg av styreleder Tor Henrik Jule, fra Trøndelag. Årsmøtet arrangeres 30.-31. mars 2020.

 

Test
Publisert: 10.02.2020 Oppdatert: 13.02.2020

Stikkord:

Jule ble valgt som styreleder i Norsvin SA for første gang i fjor. Beate Menes Didriksen, fra Vestfold, foreslås gjenvalgt som styremedlem for 2 år, og som nestleder for ett år. Per Inge Egeland, Rogaland foreslås også for to nye år. Maria Østerås, Hedmark og Per Fredrik Bang, Nordland er ikke på valg i år. Som ny årsmøteordfører foreslås Bente Børsheim fra Nordland etter Johan Arnt Dahlen, Trøndelag og Einar Myki, Hedmark foreslås som varaordfører.

Som vararepresentanter til styret innstiller valgkomiteen på følgende: Hans Ole Sætra Erikstein, Telemark, Harald Bøhnsdalen, Akershus, Øyvor Åsbakk, Nordland og Silje Nicoline Graffer, Trøndelag som hhv. 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret.

Som nye i valgkomiteen foreslås Jørn Ellingsen, Nordland og Helene Wekre Høyem, Trøndelag. Valgkomiteen innstiller videre Erik Tofastrud, Hedmark som ny leder for valgkomiteen, med Jørn Gunnar Ellingsen, Nordland som nestleder. Ellers består valgkomiteen av Erik Ravndal, Sør- Vest, Helene Wekre Høyem, Trøndelag, Lars Hubred, Møre og Romsdal og Kristian Hotvedt, Vestfold.

Norsvin SA´s årsmøte går av stabelen den 30.-31. mars 2020 på Scandic Ringsaker.