Velkommen til digitalt inseminasjonskurs

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet. Vi inviterer til digitalt inseminasjonskurs på Teams 13.-14. desember.

Test
Publisert: 25.11.2021 Oppdatert: 25.11.2021

Stikkord:

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet. Dette er ifølge: Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær  Norsvin har ansvaret for å utdanne eierinseminører på gris i Norge. For å få tillatelse fra Mattilsynet må det være minst 10 purker i besetningen. 

Normalt arrangeres kurset som et dagskurs med fysisk samling, men pga Covid-19 gjennomføres inseminasjonskurs i 2021 som digitalt kurs: 

Mandag 13. desember kl 12-15 og tirsdag 14. desember kl 09-12.  

Dette er altså et 6 timers teorikurs, der det er obligatorisk deltagelse begge dager. Kurset gjennomføres med bruk av Microsoft Teams. 

Les mer om kurset, priser og påmelding, her.