Vesentlig bedring i prognose

Vesentlig bedring i prognose og signal om 50 øre prisøkning fra 1. Juli

 

Test
Publisert: 03.05.2019 Oppdatert: 03.05.2019

Stikkord:

Prognosen den 2. mai viser et forventet underskudd på 2000 tonn for 2019. Endringen siden prognosen i mars skyldes lave semintall og noe lavere effektivitetsvekst enn forrige prognose.

Det er også lagt inn noe lavere salg og ca. 2 kg høyere slaktevekt som en følge av endringen i prisløypa nå i april.

Nedgangen i seminsalget skyldes at bøndene har tatt ansvar for å tilpasse produksjonen med KLF og Nortura som pådrivere. Vi ser nok også virkning av utkjøpsordingen på purker.

Produksjonen hittil i år er også preget av lettgris- slaktingen før jul.

Dette til sammen gjør at Nortura signaliserer en etterlengtet  økt pris på 50 øre fra 1. Juli.

Les hele prognosedokumentet her.