Vi vil ha rettferdighet!

– Norsvin støtter Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Det er på tide at bonden blir satt pris på annet enn i festtaler, sier Beate Menes Didriksen, styreleder i Norsvin.

Test
Publisert: 07.05.2021 Oppdatert: 07.05.2021

Stikkord:

Vi vil ha rettferdighet!

Inntektene i jordbruket ligger langt bak andre grupper i samfunnet, og vi står ovenfor store investeringer for å møte framtidas krav til godt dyrehold og et bærekraftig norsk landbruk.

Tilbudet fra Staten reflekterer ikke det økonomiske alvoret i landbruket og bidrar heller ikke til å skape framtidstro og rekruttering. Hvem vil vel søke seg til ei næring hvor timelønna for å jobbe 24/7 ikke står i stil med festtalene vi har hørt det siste året, om hvor viktig det er at vi produserer kortreist og trygg norsk mat!

– Norsvin støtter Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Det er på tide at bonden blir satt pris på annet enn i festtaler, sier Beate Menes Didriksen, styreleder i Norsvin.