Video og maskinlæring: atferd som egenskap i avlsprogrammet 

Rett før jul fikk Norsvin midler fra Norges Forskningsråd til et nytt prosjekt med mål om å bygge en struktur for bruk av atferdsegenskaper fra video inn i avlsprogrammet. Vi ser stor verdi av å kunne måle grisens atferd objektivt ved bruk av video og maskinlæring.

Test
Publisert: 06.07.2021 Oppdatert: 06.07.2021

Stikkord:

Rett før jul fikk Norsvin midler fra Norges Forskningsråd til et nytt prosjekt med mål om å bygge en struktur for bruk av atferdsegenskaper fra video inn i avlsprogrammet. Vi ser stor verdi av å kunne måle grisens atferd objektivt ved bruk av video og maskinlæring.  

Prosjektet er tverrfaglig samarbeid mellom Norsvin, NMBU og NTNU. Norsvin er prosjekteier. I prosjektgruppa sitter deltagere fra NMBU med kompetanse på etologi og dyrevelferd og fra NTNU med kompetanse på data science. Prosjektet bygger på kunnskap fra prosjektet Norsvin-forsker Øyvind Nordbø leder - “New traits in pig and cattle based on 3D imaging technology”. 

Videoanalyse: Gjennom tidligere forskningsarbeid har Norsvin utviklet verktøy for å analysere grisens atferd i bingen ved hjelp av video. Nå tas dette arbeidet videre; målet er å kunne inkludere atferdsegenskaper i avlsprogrammene.

 Identifikasjon av relevante egenskaper 

Første del av prosjektet vil være å identifisere relevante egenskaper knyttet til atferd som kan brukes i avlsarbeidet. Prosjektet har her et godt samarbeid med professor Inger Lise Andersen fra NMBU som skal bidra med kunnskap om blant annet velferdsindikatorer som kan hjelpe oss med å velge ut spesifikke atferder. Relevante egenskaper kan være knyttet til både positiv og negativ atferd. 

IT-infrastruktur 

En viktig del av prosjektet er også å bygge en god struktur og dataflyt for å ta i bruk slike egenskaper fra video. Prosjektet skal legge grunnlag for effektiv lagring av data/video og prediksjon av atferd fra video. Dette er viktig for å kunne digitalisere hele prosessen fra video til seleksjon; utvelgelse av dyr basert på atferd. 

 

Forsker på grisens atferd: F.v.: Jørgen Kongsro, Signe Lovise Thingnes, Øyvind Nordbø og Kristine Hov Martinsen, er blant Norsvin-forskerne som er involvert i nytt forskningsprosjekt på bruk av atferdsegenskaper fra video inn i avlsprogrammet. 

Genetiske analyser 

Etter hvert som nye fenotyper (målbare egenskaper) for grisens atferd blir registrert, skal prosjektet beregne genetiske parametre for de nye egenskapene for å undersøke hvorvidt disse er arvelige eller ikke. I tillegg vil vi se på genetiske sammenhenger til andre økonomisk viktige egenskaper i avlsmålet som for eksempel holdbarhet, dødelighet, robusthet, reproduksjon og produksjon. Vi skal også bruke informasjonen om atferd til å optimalisere genetiske modeller. Alle dyrene vil bli genotypet og vi skal prøve å identifisere mulige QTL’er knyttet til de nye atferdsegenskapene. QTL er forkortelse for “Quantitative Trait Loci” og defineres som et område på kromosomet med effekt på en kvantitativ egenskap. 

Sy alt sammen 

Mot slutten av prosjektet er målet å sy alt arbeidet sammen for å lage en komplett struktur som henter inn bilder, lagrer dem effektivt, og predikerer atferdsegenskaper som deretter er tilgjengelig i Norsvins databaser for bruk i avlsprogrammene.