Viktige smittevernråd for Afrikansk svinepest

Test
Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 07.12.2020

Stikkord:

Afrikansk svinepest (ASF) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussjukdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt.

Les mer på Mattilsynets nettsider her. Du kan også lese mer om Afrikansk svinepest på Animalias nettsider her.

Smittevernråd

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsvin og Animalia har utarbeidet en plakat med smittevernråd. Rådene omfatter hygienetiltak, krav om karantenetid før man går inn i en norsk besetning etter mulig smittekontakt i andre land og ikke minst råd om hvordan man unngår å spre smitte via mat. Plakaten er oversatt til engelsk, russisk, polsk, rumensk og litauisk. Mattilsynet har også laget en flerspråklig informasjonsplakat om at man ikke må kaste mat i naturen, se listen under. Begge plakater bør henges opp godt synlig på gårder og andre relevante steder.

Landbrukspodden 25.03.19 - Kommer svinepesten til Norge?


Norske husdyr er blant de friskeste i verden. Samtidig brer den farlige sykdommen afrikansk svinepest seg til stadig flere av våre europeiske naboer. Klarer vi hindre at sykdommen kommer til Norge, og er egentlig svinepest så farlig? Carl Andreas Grøntvedt i Veterinærinstituttet og bondelagsveterinær Anja Fyksen Lillehaug er på plass i studio for å gi deg svarene.