Ingris viser økt overlevelse i alle ledd 

Resultatene for 2023 viser god framgang på mange områder og spesielt hyggelig er den store forbedringen i overlevelse i alle ledd av produksjonen. God effektivitet og dyrehelse, og lav dødelighet er viktig både for økonomien til svineprodusentene og for å redusere klimaavtrykket fra svineproduksjonen.