Studiekurs (2022) Reproduksjon

Oppgaver

Vi oppfordrer til diskusjon rundt oppgavene i studieringene. Oppgavene nedenfor er ment som forslag til tema, diskuter gjerne i forkant om dere ønsker å gå igjennom alle, eller kun velge ut noen av de. 

Ungpurker, brunst, brunsttesting, inseminasjon og tida etter bedekning

Se på filmen “2.1 Ungpurker brunst og bedekning til ønsket tid” på YouTube – Norsvin SA og (ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»).    

a) Diskuter hvordan miljøet i en rekrutteringsavdeling bør være.

b) Diskuter hva som har betydning for når ungpurker kommer i brunst første gangen.

c) Diskuter hvordan dere best mulig kan få ungpurkene i brunst til ønsket og riktig tid i forhold til pulja de skal inn i. 

d) Diskuter betydningen av tillitsfulle dyr og hvordan dere sosialiserer ungpurkene.

Brunsttegn og brunstsyklus hos purker 

Se på filmen 2.2 Brunsttesting og inseminasjon” YouTube – Norsvin SA (ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»). 

a) Diskuter hvordan arbeidet med brunsttesting og inseminasjon bør legges opp for å få gode reproduksjonsresultater for både unge og eldre purker.

b) Diskuter hvilke tegn dere ser etter hos purkene for å finne det riktige tidspunktet for inseminasjon. 

Hvordan få en velfungerende bedekningsavdeling? 

Se på filmen 2.3 Blanding av purker og tida etter bedekning” YouTube – Norsvin SA (filmen ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»). 

a) Diskuter hvordan stress den første tida etter bedekning påvirker purkene og reproduksjonsresultatene. 

b) Diskuter hva som kan utløse stress hos purker og hva dere kan gjøre for å unngå stress ved blanding og etter bedekning?