Hva er

Norsvin SA?

0
ansatte
0
med doktorgrad
0
eiere
0
fylkeslag
0
avlsbesetninger
0
solgte sæddoser/år i Norge
0
millioner produserte slaktegris/år med Topigs ­Norsvin genetikk

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Norsvin ivaretar svineprodusentenes næringspolitiske interesser, og jobber aktivt for gode rammebetingelser i norsk svineproduksjon. Norsvin driver avlsarbeidet på den norske grisen, og står for en kontinuerlig utvikling av et avlsmateriale av høy kvalitet, for den norske svinebonden, og til kunder over hele verden.

Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; ett av verdens største selskap innen svinegenetikk. 

 

Internasjonal virksomhet gjennom Topigs Norsvin

Avlsselskap eid av norske svineprodusenter

Selskapsstruktur Norsvin SA

Interesseorganisasjon

Fagformidler

Hovedkontor på Senter for avl og bioteknologi

0
griser genotypet til nå i avlsarbeidet

En av Europas største
seminstasjoner,
med plass til 300 råner.

Høyteknologisk råneteststasjon
for test av 3000 råner/år.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.