Ingris Årsstatistikk

Ingris årsstatistikk

Årsstatistikken for Ingris publiseres årlig. Statistikken er basert på produksjonsregistreringer gjort i landets svinebesetninger.

Årsstatistikken presenterer viktige nøkkeltall i produksjonen. Beregningene er gjort med spesielle programmer, og det ligger et omfattende kvalitetssikringsarbeid bak datamaterialet som inngår i statistikken.

 

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.