Økonomi

Norsvin utarbeider lønnsomhetskalkyler for kombinert produksjon, smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og satellitter i purkering. Kalkylene er i hovedsak basert på effektivitetstall fra Ingris, prisstatistikk fra Nortura på slakt, Norturas priser på smågris og livdyr, samt kraftfôrpriser fra FK Agri. 

Norsvin utarbeider lønnsomhetskalkyler for kombinert produksjon, smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og satellitter i purkering. Kalkylene er i hovedsak basert på effektivitetstall fra Ingris, prisstatistikk fra Nortura på slakt, Norturas priser på smågris og livdyr, samt kraftfôrpriser fra FK Agri. 

Øvrige kostnader er skjønnsmessig satt blant annet med bakgrunn i informasjon fra regnskapsfirmaer, forsikringsselskaper og byggefirmaer. En del forutsetninger, blant annet besetningsstørrelse og pristillegg, er angitt under den aktuelle kalkylen. Prognosene er basert på resultat av jordbruksoppgjør og informasjon fra Nortura Totalmarked om svinekjøttmarkedet og prisutsikter.

Regnearket for lønnsomhetsprognosen kan brukes som grunnlag for å sette opp og beregne dekningsbidrag i din besetning. Du kan f eks legge inn pris pr kg kjøtt, fôrforbruk i din besetning etc, og dekningsbidraget beregnes basert på dette.
 

 

 

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.