Ingris

Gode resultater krever god oversikt. Ingris er et dataprogram for registrering og styring av svineproduksjonen i den enkelte besetning.

Del dette innlegget:

Ingris - bondens styringsverktøy

Ingris er laget for alle produksjonsformer, både smågris-, slaktegris- og kombinertproduksjon. Det er enkelt å registrere inn data for alt som skjer i besetningen, med bedekninger, grisinger og avvenninger. I tillegg til helseregistreringer, fôrforbruk og kostnader. På denne siden finner du siste nytt om Ingris, samt en brukermanual som er under stadig utvikling.

Ingris brukermanual

Denne brukermanualen er under utvikling og oppdateres jevnlig med nye artikler etter hvert som nye funksjoner rulles ut i Ingris. Manualen er delt inn i to hoveddeler – Purke og Tilvekst. Trykk på underoverskriftene for å få opp mer tekst.

Purkedel (Purker)

Purkeoversikt
Etter mange innspill fra dere brukere har vi nå lagt til muligheten for å vise dager i purkeoversikten
På nedtrekklisten for diagnoser og medisin, vil de fem sist brukte valgene komme som forslag øverst på listen.
Antall dager i alder, vises både for purker og merket smågris.

Her kan du trykke på ikonet med forstørrelsesglass eller trykke på knappen «i» på tastaturet så kommer du automatisk til individsøket, her kan du søke på individer i besetningen eller tidligere utmeldte dyr. Snart vil man også kunne søke opp tattoo nummer.


Når det selges dyr til deg vil du få opp varsel i form av rød bjelle øverst på menyen til venstre. Trykker du her vil du få oversikt over dyr som er solgt til deg og du kan melde inn disse ved å trykke på «Gå til innmelding» Ved innmelding av dyr for dere som egenrekrutterer og ikke bruker merka smågris, velger man innmelding fra registreringsmenyen til høyre. 

*Innhold kommer*

*Innhold kommer*

Merka smågris

*Innhold kommer*

*Innhold kommer*

Grisehus

Under Grisehus på venstremenyen kan du sette opp din puljeplan, her kan du legge inn puljesystem og aktiviteter. Da vil dine aktiviteter komme opp i kalenderen og lengre ned på siden får du frem din puljeplan. Trykk på printer symbolet  for å skrive ut eller eksportere til PDF, da kan du for eksempel dele denne med din veterinær for å planlegge vaksineringer. Du kan også eksportere puljeplanen til din kalender, ved å trykke på kalender symbolet . Da vil det genereres en fil som du kan legge inn i din Outlook, iOs eller Google kalender.

Registreringshistorikk

Denne erstatter tidligere måte å finne igjen en utført registrering. Her kan du søke på type registrering, fra og til dato. Tips; hvis «Til-dato» står tom tas utgangspunkt i dagens dato og du trenger bare å fylle ut for eksempel «0103» -> tabulator så velges automatisk 01. mars 2022. fyller man ut for eksempel 01 så velges den første dagen i siste måned. 

Du kan også filtrere søket dit samt sortere resultatene i stigende eller synkende rekkefølge. 

Tips og triks

Det å registrere data på en rasjonell og god måte er noe vi har fokus på. Det er derfor lagt opp til at man ved masseregistreringer hovedsakelig bruker tastaturet. 

  • Tabulator tasten brukes for å bevege seg bortover feltene etter som man registrerer.  
  • Enter tasten vil lagre den linjen man står på og hopper da ned til første ledige felt på linjen under.  
  • Alt knappen i kombinasjon med piltastene gjør at man kan bevege seg fritt rundt i registreringsbildet.  
  • Du kan hvor som helst i programmet trykke på «i» for å få opp individsøket. 

I hvert registreringsbilde er den øverste fanen «masseregistrering», der kan man fylle ut et felt så legges dette inn for hele lista under. 

De gamle registreringsbildene vil snart fases ut og vi oppfordrer alle brukere til å ta en titt på de nye registreringene og gi oss tilbakemelding på ting dere ønsker endret eller feil dere oppdager. Tilbakemelding gis på mail support@in-gris.no eller på tlf: Dyre Johan 977 51 725 eller Kristoffer 458 43 984 

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.