Ansatte

Norsvins ledergruppe

Administrerende direktør
Olav Eik-Nes
Tlf: 951 09 167
olav.eik-nes@norsvin.no

Organisasjonssjef
Gyda Gaarder Tøraasen
Tlf: 971 75 703
gyda.g.toraasen@norsvin.no

Økonomisjef
Jørn Jørgensen
Tlf: 414 59 614
jorn.jorgensen@norsvin.no

Avlssjef
Torunn Aasmundstad
Tlf: 970 95 236
torunn.aasmundstad@norsvin.no

IT-sjef
Jørn Berg Nordlund
Tlf: 930 48 060
jorn.berg.nordlund@norsvin.no

FoU-sjef
Eli Grindflek
Tlf: 481 01 262
eli.grindflek@norsvin.no

Maalfrid_web

Fagsjef
Målfrid Narum
Tlf: 909 14 566
maalfrid.narum@norsvin.no

Veterinær og seminsjef
Elisabeth Nissen Nordbye
Tlf: 934 18 689
elisabeth.nordbye@norsvin.no

Kommunikasjonssjef
Wenche Helseth
Tlf: 950 82 542
wh@norsvin.no

Direktør kommersiell forretningsutvikling og eksport
Jeanette Wetzel
Tlf: 916 99 520
jeanette.wetzel@norsvin.no

Andre kontaktpersoner

Avl
Olsbyengen, Tove  Leder Felttest 951 55 020 tove.olsbyengen@norsvin.no 
Fosså, Irene  Avlskonsulent  988 71 360 irene.fossa@norsvin.no 
Helberg, Arild  Avlskonsulent  913 93 518 arild.helberg@norsvin.no 
Bogevik, Lars Terje  Senior genetic technician 934 84 698 lars-terje.bogevik@norsvin.no
Regland, Merethe Madsen  Avlskonsulent  907 14 716 merethe.madsen.regland@norsvin.no
Olsen, Ellen Maud Langmoen Breeding Program Manager 958 35 087 ellen.langmoen.olsen@norsvin.no 
Vennatrø, Bjørn Olav Avlskonsulent 976 09 766 bjorn.olav.vennatro@norsvin.no
Semin- og eksport
Pivak, Jørgen  Export Manager 998 79 987 jorgen.pivak@norsvin.no
Prestrud, Helge Kristian  Fjøsmester Alfa 975 67 535 helge.prestrud@norsvin.no 
Nøkleholm, Anne Mette Export Manager 908 52 116 anne-mette.nokleholm@norsvin.no
Fag
Haug, Dyre Johan Seniorrådgiver/rektor Norsvinskolen 977 51 725 dyre-johan.haug@norsvin.no
Kjølseth, Inger Marthe Fagrådgiver 917 56 775 inger-marthe.kjolseth@norsvin.no
Øibakken, Kristoffer Fagrådgiver 458 43 984 kristoffer.oibakken@norsvin.no
Kongsrud, Solveig Seniorrådgiver 977 07 618 solveig.kongsrud@norsvin.no
Thingnes, Signe Lovise Forsker 986 38 065 signe-lovise.thingnes@norsvin.no
Organisasjon
Moen, Øystein  Organisasjonskonsulent  418 42 927 oystein.moen@norsvin.no 
Delta
Karterud, Anette Westad  Avdelingsleder Delta 924 91 653 anette.westad.karterud@norsvin.no 
Fagbladet Svin
Holmlund, Tom Erik  Redaktør Svin 91 668 668 tom-erik.holmlund@norsvin.no 
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.