Bli en del av Norsvin

Norsk Svineavlslag, nå Norsvin, grunnlegges av framsynte svineprodusenter i 1958.

Som eier vil du være med å påvirke din egen framtid.
Vi håper derfor at du ønsker å bli medeier og være med å påvirke Norsvins framtidige veivalg.

Norsvin SA er et avlsselskap eid og styrt av norske svineprodusenter. I tillegg til arbeidet med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk nasjonalt og internasjonalt, arbeider vi for at norske svineprodusenter skal ha best mulige rammebetingelser.

Norsvin har fylkes- og lokallag som jobber for et godt fagmiljø i alle landsdeler. Ved å være medlem i Norsvin tilhører du et av disse lagene som har lokale aktiviteter, er høringsorgan for saker til Norsvin SA og deltar på Norsvin SA sine årsmøter. 

Du tegner medlemskap ved å betale et andelsinnskudd på 1000 kroner. Innskuddet betales tilbake den dagen du melder deg ut av Norsvin. Den årlige medlems-/serviceavgiften varierer ut fra hvilken produksjon du har.

Serviceavgifta er også med på å delfinansiere lagsapparatets aktiviteter og Norsvins næringspolitiske engasjement, noe som alle svineprodusenter nyter godt av. Det er nettopp det siste, ivaretakelsen av dine rammebetingelser som svineprodusent, som er noe av det viktigste bidraget Norsvin gir deg! 

Interesseorganisasjon

Noen av fordelene ved å være medeier i Norsvin

•Rabatt ved abonnement på fagbladet Svin og tilgang til Svineportalen

•Rabatt på sæddoser

•Rabatt på Norsvinskolen og seminarer

Norsvin vil aldri bli bedre enn hva eierne gjør oss til!

Som andelseier i Norsvin SA er du også indirekte medeier av selskapet Topigs Norsvin. Dette er et av verdens største avlsselskap på svin.

Norsvin vil aldri bli bedre enn eierne gjør oss til! Det er derfor viktig med engasjement, – både lokalt og blant de tillitsvalgte. Vi tror du vil oppleve et positivt og offensivt miljø dersom du velger å gi av deg sjøl og deltar.

Norsvin har en lang historie bak seg. Foretaket ble stiftet fordi svineprodusentene mente at de ville oppnå mer ved å være organisert. Ledestjernene fra den tiden gjelder også i dag.

Bondens sjølbestemmelsesrett

Vitenskapens landevinninger

Framgang for de mange

Bli støttemedlem i Norsvin!

Som støttemedlem i Norsvin SA får du blant annet redusert pris på; kurs og abonnement på bladet «Svin». Du vil bli tilknyttet et fylkeslag og får den samme informasjonen og mulighet til å delta på alle aktiviteter de arrangerer; Årsmøte, grillkvelder, studieringer o.l. I tillegg mottar du som medlem jevnlig et nyhetsbrev som heter Dialog.

Som støttemedlem betaler man årlig serviceavgift/kontingent på 500 kr. Denne er med på å delfinansiere lagsapparatets aktiviteter og Norsvins næringspolitiske engasjement, noe både næringen og svineprodusenter har nytte av.

I snitt går 960 kroner per medlem tilbake til fylkes- og lokallaget ditt. Støttemedlemmene, som hverken har stemmerett eller er valgbare i årsmøtet, er svært ønsket som støttespillere til næringen og mottar samme type informasjon og muligheter som andelsmedlemmene.  

Tor Henrik Jule, svineprodusent fra Trøndelag og medeier i Norsvin

– Norsvin har gjennom mine 20 år som svineprodusent vært viktig både som sosial og faglig arena, noe som har gitt meg nødvendig trygghet i rollen som svineprodusent. Når det går bra i egen produksjon har man kunnet dele det med andre, og i tyngre perioder har man funnet støtte i miljøet en har rundt seg. 

- Det beste med grisen er folket har jeg alltid sagt - det står fortsatt ved lag.

– Årsaken til at jeg også i lange perioder har valgt å engasjere meg som tillitsvalgt er at det har gitt meg enda mer av både faglig og sosialt påfyll, samt at jeg har fått være med på å forme Norsvin som organisasjon ved deltakelse innad i organisasjonen og tett samarbeid og påvirkning mot andre deler av norsk landbruk. Det beste med grisen er folket har jeg alltid sagt – det står fortsatt ved lag

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.