Studiekurs – Hovedside

Norsvins studiekurs er et kursopplegg utviklet spesielt for svinebønder. Hvert år lanserer vi et nytt kurs, og oppfordrer våre produsenter til å samles i lokale studieringer der kursmaterialet gjennomgås. I år er tema for studiekurset etologi – grisens atferd

 

Årets studiekurs - På lag med grisen

Studiekurset for 2021 og 2022 har fått tittelen “På lag med grisen”. Kurset er aktuelt for alle som er involvert i smågris- og slaktegrisproduksjon. Nytt av året er at kursmaterialet er er tilgjengelig på nett, du finner det her. 

 

Studiekurs 2020 - Friskere gris med SPF

I 2020 var tema for studiekurset SPF, under tittelen «Friskere gris – med SPF».  

Friskere gris – med SPF er aktuelt for både smågris- og slaktegrisprodusenter. Kurset gir svar på mye av det mange lurer på om SPF. Kanskje vil det også få flere til å vurdere overgang til SPF-produksjon.

Studieopplegget består av et studiehefte med diskusjonsspørsmål og seks filmer med intervjuer av svineprodusenter og fagpersoner. 

Studieheftet Friskere gris – med SPF kan lastes ned som PDF her.

Filmene finner du på Youtube her.

Studiekurs 2018 - Dyrevelferd i høysetet

«Dyrevelferd i høysetet» 

Årets studieopplegg består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Målet med årets opplegg er øke svineprodusentenes fokus på dyrevelferd.

Heftet kan bestilles i Norsvins nettbutikk. Du finner det under “Fagprodukter” i meny-linjen.

Årets studiehefte har tre studieenheter, slik at det skal passe med tre samlinger i studieringene.Studieheftet tar for seg fem temaer som er knyttet til god dyrevelferd: Bruk av strø og rotemateriale, tilgang på fôr og vann, oppstalling og dyretetthet, oppfølging av sjuke og skadde dyr, og halebiting.

Årets studiehefte ble sendt i trykken i 2018, for bruk i studieringene i 2019.

 Studieheftet 2018 koster kr 200 + frakt.

Filmene finner du på YouTube.

Studiekurs 2017 - Full kontroll fra avvenning til slakt

«Full kontroll fra avvenning til slakt»

Studieopplegget består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Målet med årets opplegg er øke svineprodusentenes fokus på registering, fôrforbruk, tilvekst og dyrevelferd.

Heftet kan bestilles i den nye nettbutikken til Norsvin. Du finner det under “Fagprodukter” i meny-linjen.

Fire samlinger
Det er lagt opp til fire samlinger. I den første studieenheten kommer vi litt inn på hvordan fôrforbruk kan påvirke økonomien. I tillegg tar vi for oss betydningen av et godt dyremateriale, SPF og utslaktingsstrategi.

Andre studieenhet vil omhandle den nye Ingris tilvekst delen som lanseres den 3.januar. Her vil du få presentert hvordan man praktisk registrerer og henter ut resultater. Resultater fra en produksjonsrapport er viktig får å få vite hvor forbedringspotensialet finnes og i hvilken vei utviklinga i drifta går.

Tredje del vil omhandle fôring av små- og slaktegris, og litt om fôringsanlegg. Her vil du få vite hvordan fôrets sammensetning og valg av fôringsstrategi påvirker tilvekst og fôrforbruk. I tillegg vil du få et innblikk i forskjellige fôringsanlegg og hva som er viktig å huske på når det gjelder oppfølging av disse.

Den siste delen vil dreie seg om husdyrmiljø, halebiting og forskjellige sykdommer som er en utfordring i svineproduksjon. Gode rutiner ved innsett, nok areal og riktig ventilasjon er viktige faktorer for å ha en frisk gris. Halebiting er en stor utfordring, og i denne enheten blir det presentert årsaker og tiltak, i tillegg vil du også få en innføring i de sykdommene som gir de største utfordringene i små- og slaktegrisproduksjon.

Studieheftet 2017 koster kr 200 + frakt.

Filmene finner du på YouTube.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.