Tillitsvalgte

Norsvins styre
Fra venstre: Per Inge Egeland, Geir Brede, Silje Graffer, Harald Bøhnsdalen og Øystein Moen. Foto: Tom-Erik Holmlund/Svin

Per Inge Egeland
Styreleder
Tlf: 90 94 03 07
per.inge.egeland@gmail.com

Silje Graffer
Styremedlem
Tlf: 92 44 84 21
silje_furunes@hotmail.com

Geir Brede
Styremedlem, nestleder
Tlf: 90 13 52 31
brede.geir@gmail.com

Øystein Moen
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 41 84 29 27
oystein.moen@norsvin.no

Harald Bøhnsdalen
Styremedlem
Tlf: 99 51 26 95
harald@bohnsdalen.no

Ellen Maud Langmoen Olsen
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 95 83 50 87
ellen.langmoen.olsen@norsvin.no

Maria Østerås
Styremedlem
Tlf: 41 40 14 74
mariafolkvord@gmail.com

Andre tillitsvalgte

Årsmøtets ordfører
Einar Myki
e.myki@online.no
Tlf: 90 74 50 79

Årsmøtets varaordfører
Nils Terkelsen
nils@agdervet.no
Tlf: 97 16 59 14

Valgkomitéens leder
Håvard Knygh
haaa-k@online.no
Tlf: 91 84 14 72

Fylkeslag
Østfold Leder Petter Søby p_soby@hotmail.com 99 46 87 03
Sekretær Helen Persen helen.persen@felleskjopet.no 95 49 57 54
Sekretær Karl Torstein Torp kttorp@online.no 95 27 67 88
Akershus Leder Ole Martin Haugen ole.martin.haug@hotmail.com 41 92 62 85
Sekretær Helen Persen helen.persen@felleskjopet.no 95 49 57 54
Sekretær Marit Flintegård marit.synnove.flintegard@nortura.no 90 72 59 64
       
Hedmark Leder Ole Bjarne Enger frisholm.gris@gmail.com 95 13 20 32
Sekretær Terje Heggelund terje.heggelund@felleskjopet.no 41 43 15 56
       
Oppland Leder Tore Rune Kummen  trkummen@online.no 90 83 10 60
Sekretær Jon Finborud jon.finborud@felleskjopet.no 95 12 22 77
Buskerud Leder Knut Olav Stryken knutolav@strykengard.no 91 71 72 97
Sekretær Nina Irene Horgen nina.horgen@felleskjopet.no 99 59 43 46
Vestfold Leder Hans Edvard Holtung hans-edvard@holtung.org 93 44 37 16
Sekretær Tone Sæter tone.sater@nortura.no 91 89 31 33
       
Telemark Leder Jon Midtbø jonmidtbo@hotmail.com 97 01 89 82 
Sekretær Mari-Janne Rasmussen mari.janne.rasmussen@nortura.no 95 11 13 66
       
Agder Leder Alf Eivind Myren ae@myrengaard.no 41 68 85 82
Sekretær Ola Stene ola.stene@fkra.no 95 21 62 60
Norsvin Sør-Vest Leder Bjørn Ståle Bekkeheien bsbekkeheien@hotmail.com 91 59 09 43
Sekretær Vilde Bilstad vilde.bilstad@fkra.no 94 86 59 29
Sogn og Fjordane Leder Johannes Nedrebø johannes.nedrebo@enivest.net 90 57 12 43
Sekretær Siv Solheim Siv.solheim@nortura.no 97 13 96 75
Møre og Romsdal Leder Lillian Gjerp Hoem lillian@gjemnesgris.no 99 36 71 01
Sekretær Harald Inge Dalsbø harald.inge.dalsbo@felleskjopet.no 90 02 29 41
Trøndelag Leder Sverre Tyldum s.tyldum@online.no 90 08 86 21
Sekretær Annette Brede annette.brede@nortura.no 41 57 16 32
Nordland Leder Lill-Helen Dahl-Johansen Lille@rabbengaard.com 94 03 15 51
Sekretær Ulrikke Marie Skevik  Ulrikke.skevik@felleskjopet.no  97 73 47 44 
Troms Leder Katrine Jansdatter Johnsen kjansd@online.no 94 40 96 17
Sekretær Birger Theodorsen Birger.theodorsen@nortura.no 97 41 27 05
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.