Tillitsvalgte

Norsvins styre

Per Inge Egeland
Styreleder
Tlf: 90 94 03 07
per.inge.egeland@gmail.com

Øyvor Åsbakk
Styremedlem
Tlf: 97 06 81 49
oyvorbjorkum@hotmail.com

Geir Brede
Styremedlem, nestleder
Tlf: 90 13 52 31
brede.geir@gmail.com

Dyre Johan Haug
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 97 75 17 25
dyre-johan.haug@norsvin.no

Harald Bøhnsdalen
Styremedlem
Tlf: 99 51 26 95
harald@bohnsdalen.no

Solveig Kongsrud
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 97 70 76 18
solveig.kongsrud@norsvin.no

Maria Østerås
Styremedlem
Tlf: 41 40 14 74
maria.folkvord@gmail.com

Andre tillitsvalgte

Årsmøtets ordfører
Bente Børsheim
Tlf: 908 82 005
benterisholm@hotmail.com

Årsmøtets varaordfører
Einar Myki
Tlf: 907 45 079
e.myki@online.no

Valgkomitéens leder
Kristian Hotvedt
Tlf: 480 81 369
kristianmedk71@gmail.com

Fylkeslag

Østfold Leder Christian Bjørnstad kfolkvor@online.no 91 63 96 14
Sekretær Therese Larsen Kirkeby Therese.larsen.kirkeby@felleskjopet.no 48 06 74 79
Sekretær Karl Torstein Torp kttorp@online.no 95 27 67 88
Akershus Leder Martin Skovseth mskovse@online.no 90 99 99 51
Sekretær Marlene Bergerud marlene.bergerud@nortura.no 97 47 42 78
Sekretær Therese Larsen Kirkeby Therese.larsen.kirkeby@felleskjopet.no 48 06 74 79 
       
Hedmark Leder Ole Bjarne Enger frisholm.gris@gmail.com 95 13 20 32
Sekretær Terje Heggelund terje.heggelund@felleskjopet.no 41 43 15 56
       
Oppland Leder Tore Rune Kummen  trkummen@bbnett.no  90 83 10 60
Sekretær Jon Finborud jon.finborud@felleskjopet.no 95 12 22 77
Buskerud Leder Knut Olav Stryken knutolav@strykengard.no 91 71 72 97
Sekretær Nina Irene Horgen nina.horgen@felleskjopet.no 99 59 43 46
Vestfold Leder Hans Holtung hans-edvard@holtung.org 93 44 37 16
Sekretær Tone Sæter tone.sater@nortura.no 91 89 31 33
       
Telemark Leder Jon Midtbø jonmidtbo@hotmail.com 97 01 89 82 
Sekretær Mari-Janne Rasmussen mari.janne.rasmussen@nortura.no 95 11 13 66
       
Agder Leder Alf Eivind Myren ae@myrengaard.no 41 68 85 82
Sekretær Mari-Janne Rasmussen mari.janne.rasmussen@nortura.no 95 11 13 66
Norsvin Sør-Vest Leder Bjørn Ståle Bekkeheien bsbekkeheien@hotmail.com 91 59 09 43
Sekretær Borghild Njærheim Barstad borghild.barstad@fkra.no 41 31 21 60
Sogn og Fjordane Leder Arne Einar Reed arne.einar.reed@enivest.net 41 45 21 12
Sekretær Siv Solheim Siv.solheim@nortura.no 97 13 96 75
Møre og Romsdal Leder Ole Per Nøsen ole.nosen@online.no 95 07 68 70
Sekretær Harald Inge Dalsbø harald.inge.dalsbo@felleskjopet.no 90 02 29 41
Trøndelag Leder Sverre Tyldum s.tyldum@online.no 90 08 86 21
Sekretær Ingeborg Almo ingeborg.almo@nortura.no  90 72 23 87
Nordland Leder Jens Kristian Torgersen jenkri01@online.no 48 17 41 11
Sekretær Ulrikke Marie Skevik  Ulrikke.skevik@felleskjopet.no  97 73 47 44 
Troms Leder Katrine Jansdatter Johnsen kjansd@online.no 94 40 96 17
Sekretær Birger Theodorsen Birger.theodorsen@nortura.no 97 41 27 05
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.