What is

Norsvin SA?

0
employees
0
PhD scientists
0
owners
0
regional chapters
0
nucleus herds
0
insemination doses sold per year in Norway
0
million finishers per year with Topigs Norsvin genetics

Norsvin is a cooperative owned by Norwegian pig producers. Norsvin’s business areas are research, development, production and sales of swine genetics.

In 2014, Norsvin merged its international operations with the Dutch company Topigs and founded the company Topigs Norsvin, which today is the world’s second largest company in swine genetics. Through Topigs Norsvin, Norsvin’s genetics is distributed to the international market.

Norsvin is also a special interest organization, working to improve the pig producers’ professional and financial framework conditions.

International business through Topigs Norsvin

A breeding company owned by Norwegian pig farmers

Norsvin SA Company Structure

A special interests organization

Courses

HQ at the Center for Breeding and Biotechnology, Hamar, Norway

0
pigs genotyped

One of Europe’s largest
AI stations, with a capacity
of 300 boars

High tech boar test station 
testing 3000 boars annually

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.