Semin

Bestilling og distribusjon 

Online-bestilling gjøres via Norsvins hjemmeside/Min Side.

Hjelp til sædbestilling via Min Side finner du her. Dersom du er ny kunde, ta kontakt med Norsvin på tlf. 62510100 eller norsvin@norsvin.no  

Norsvin  Alfa seminstasjon: Tlf. 62 51 01 02 

Ekspedisjon Stavanger: Tlf. 51 91 98 60 eller bruk Min side  

Vakttelefon sæddistribusjon: Tlf. 908 52 120.
Vakttelefonen er bemannet mandag-fredag: 0800-1530.

Andre henvendelser kan rettes til kundesenteret telefon 62 51 01 00 eller send en epost til norsvin@norsvin.no 

Produkter

Sædprodukter for produksjon av smågris/slaktegris – Farraser

For: Alle svineprodusenter som ønsker å ta del i den høye avlsframgangen og vil produsere en robust smågris og slaktegris med høy tilvekst, lavt fôrforbruk og god kjøttkvalitet

Hvilke råner? Durocråner testet og selektert fra råneteststasjonen Norsvin Delta. Durocråner som forventes å gi best totaløkonomi i slaktegrisproduksjonen.

Sæd fra de aller beste Duroc slaktegrisfedrene

For: Deg som er kombinertprodusent og vil sikre deg topp genetisk nivå eller har en smågriskjøper som verdsetter den høye avlskvaliteten

Hvilke råner?  Durocrånene som gir deg det aller beste avlsmessige utgangspunktet for å produsere slaktegris med lavest mulig fôrforbruk.

Du kan forvente et redusert fôrforbruk på ca 3 FEn per slaktegris. De utvalgte rånene forventes også å utmerke seg når det gjelder slakteprosent (høyere slakteutbytte), mens de er mer gjennomsnittlige for egenskaper som tilvekst og kjøttprosent.Forventet nettogevinst ved bruk av Duroc Fôr er ca 25 kr pr gris sammenlignet med basisproduktet «Duroc», når merprisen for Duroc Fôr kr 31,- pr dose er betalt.

Duroc Kjøtt: 

Sæd fra de aller beste Duroc slaktegrisfedrene

For: Deg som er kombinertprodusent og vil sikre deg topp genetisk nivå eller har en smågriskjøper som verdsetter den høye avlskvaliteten

Hvilke råner?  Durocrånene som har aller best anlegg for lav spekktykkelse og høy muskeltykkelse. Dette hjelper slaktegrisprodusenten å oppnå en høyere kjøttprosent.

Forventet økning i kjøttprosenten er ca 1 prosentpoeng sammenlignet med bruk av basisproduktet «Duroc».  Det forventes også en økt slakteprosent (høyere slakteutbytte). Forventet nettogevinst ved bruk av Duroc Kjøtt er ca 20 kr pr gris sammenlignet med basisproduktet «Duroc», når merprisen for Duroc Kjøtt  kr 26,- pr dose er betalt.

Standardproduktet ved bruk av Landsvin farrase

For: Bruksbesetninger som ønsker landsvin som farrase ved produksjon av smågris/ slaktegris

Hvilke råner? Landsvinråner testet og selektert fra råneteststasjonen Norsvin Delta. 

NB! Moregenskaper vektlegges ikke ved utvalg av råner til produksjon av smågrissæd, siden produktet ikke er beregnet for produksjon av livpurker. Landsvin Avlssæd og Landsvin Mor Pluss er seminproduktene vi tilbyr dersom du skal produsere livpurker.

For: Bruksbesetninger som ønsker hampshire som farrase ved produksjon av smågris/ slaktegris

Hvilke råner? Hampshireråner produseres i Norge av Scanpig AS. Hampshiresæd produseres og distribueres av Norsvin. 

Sædprodukter for produksjon av livpurker – Avlssæd

Standardproduktet for produksjon av livpurker

For: Bruksbesetninger med egenrekruttering.

Hvilke råner? Vekt på moregenskaper, som kullstørrelse og reproduksjon, men også slaktegrisegenskaper vektlegges. Råner velges ut ifra gjeldende avlsmål.

 

 Plussproduktet: sæd fra de aller beste rånene

For: Besetninger med egenrekruttering av purker

Hvilke råner? Rånene med best samlet avlsverdi for moregenskaper velges ut ifra gjeldende avlsmål.
Mor Pluss-rånene er de rånene som er helt i toppsjiktet når det gjelder moregenskaper; de skårer i sum godt på kullstørrelse, reproduksjon, morsevne og styrke/helse.

Nærmere info om aktuelle finner du i denne linken MorPluss_seminråner. Om du ønsker, kan du velge én bestemt råne fra gjeldende Mor Pluss-liste.

Produktet til videreutvikling av landsvinpopulasjonen

For: Foredlingsbesetninger og egenrekrutterende formeringsbesetninger.

Liste med Landsvin Elite-råner er tilgjengelig for aktuelle besetninger

Yorkshire til produksjon av TN70 (ZL) hybridpurke (ZL = Z-far x L-mor).

Når landsvinpurke insemineres med Norsvin Z-avlssæd blir avkommene TN70. 

For: Formeringsbesetninger og bruksbesetninger med egenrekruttering.

Hvilke råner? Rånene produseres i en norsk avlsbesetning med bruk av Z-line sæd fra Topigs Norsvin. Avlskjernen for Z-line er i Canada. Råner selekteres basert på gjeldende Z-line avlsmål.

Sædbestilling

Distribusjons-måte Bestillingsmåte Bestillingsfrist ved levering samme dag* Bestillingsfrist ved forhåndsbestilling Bestillingsfrist Duroc fôr som produseres mand.-fred. Bestillingsfrist Duroc kjøtt som produseres mand., torsd., fred. Bestillingsfrist Mor Pluss Utsendelsesdag
Post «Min side», eller tlf. 62 51 01 02 Kl. 10:00 dagen før levering Kl. 10:00 dagen før levering Kl. 10:00 dagen før levering Kl. 10:00 før levering Kl. 08:30 dagen før levering Mandag til fredag
Budbil og buss fra Norsvin Alfa «Min side», eller tlf. 62 51 01 02 Kl 08:30 Kl. 10:00 dagen før levering Kl. 06:00 Kl. 06:00 Kl. 06:00 Budbil mand. tirsd., torsd. og fred. NB! Ekspressrute for budbil på torsd.. Buss og FK Sælid mand. til fred.
Budbil i Trøndelag «Min side», eller tlf. 62 51 01 02 Kl. 08:30 Kl. 10:00 dagen før levering Kl. 08:30 Kl. 08:30 Kl. 08:30 Mand., onsd., torsd. og fred. NB! Ekspressrute for budbil på torsd.
Budbil i Stavanger «Min side», eller tlf. 51919860. Husk å bruke “Min Side” eller tlf. 62510102 ved forhåndsbestilling Kl. 09:00 Kl. 10:00 dagen før levering Kl. 10:00 dagen før levering Kl. 10:00 dagen før levering Kl. 08:30 dagen før levering Tirsd., onsd., fred. og lørd.. NB! ikke lenger distribusjon mand.

* Stavangerdepotet vil få tilsendt et antall doser ut over det som er forhåndsbestilt. Dette vil imidlertid være et begrenset antall, så beste måten å sikre seg ønsket antall doser på er å forhåndsbestille innen kl. 10 dagen før levering.

Hjelp til Sædbestilling via Min Side: 

For å kunne bestille sæd må du være registrert som seminbestiller med en tilknyttet fakturamottaker i vårt kundesystem. Ta kontakt på tlf. 62510100 eller norsvin@norsvin.no dersom du ikke har bestilt semin hos oss tidligere, slik at vi får registrert deg i vårt system. I tillegg til navn og adresse trenger vi ditt produsentnummer, organisasjonsnummer, telefonnummer og epost. 

Når du er registrert i vårt kundesystem som seminbestiller, kan du opprette Min Side-bruker ved hjelp av din epost eller telefonnummer på denne siden:  https://minside.norsvin.no/Users/Profile/Register  

Slik bestiller du du på Min Side : 

Under menypunket «Sædbestilling» velger du «Opprett ny ordre» (kun registrerte bestillere av sæd vil få dette menyvalget) 

  • Sjekk at opplysninger om depot, forsendelsesmåte og utleveringssted er riktig og endre om nødvendig opplysningene for denne ordren. 
  • Legg inn utsendelsesdato fra depot. 
  • Velg produkt og antall doser 
  • Legg evt. til flere ordrelinjer 
  • Trykk opprett ordre og deretter «Bekreft» 

Den nye ordren vil nå være synlig under ikke effektuerte ordrer fram til den blir ekspedert. 

Ta kontakt med Norsvin på telefon 62 51 01 00 eller norsvin@norsvin.no dersom du har spørsmål til dette. 

Seminpriser fra 1. januar 2024

Sædtype Sædavgift, kr pr. dose. Medlem Sædavgift kr pr. dose. Ikke medlem
Forhånds-bestilling Levering samme dag Forhånds-bestilling Levering samme dag
Elite- og avlssæd (Landsvin og Z-linje) 643,- 665,- 743,- 765,-
Durocsæd, Hampshiresæd 146,- 168,- 176,- 198,-
Duroc Fôr* 181,- 203,- 211,- 233,-
Duroc Kjøtt* 176,- 198,- 206,- 228,-
Smågrissæd (LL) 214,- 236,- 244,- 266,-
MOR Pluss* 787,- 887

*) For Duroc Fôr, Duroc Kjøtt og Mor Pluss er det egne bestillingsfrister som er avhengig av distribusjonsmåte, se egen tabell for Sædbestilling 

Ved uttak fra selvbetjent lager belastes et pristillegg på kr 60 pr. dose.

Frakt, ekspedisjon og rekvisita

Eksp. gebyr pr. pakke ved bestilling pr. telefon 237,-
Eksp. gebyr pr. pakke ved nettbestilling 127,-
Gebyr ved for sen bestilling *) 379,-
Fraktavgift pr. pakke, budbil 287,-
Fraktavgift pr. pakke buss/ båt 257,-
Fraktavgift post- ekspress over natt 417,-
Fraktavgift post- ekspress over natt til lørdag 899,-
Fraktavgift – pakke til hentested (benyttes ved sending av inseminasjonsrør) 212,-
Inseminasjonsrør,  pr. eske à 500 stk (uten adapter) 1600,-
Inseminasjonsrør med adapter, pr. eske à 100 stk 400,-
Rånespray 105,-
Inseminasjonsbelte 300,-

*) Ved for sen bestilling gjør vi vårt beste for å levere ordren, og belaster i slike tilfeller et gebyr på kr 379,-.

Honorar til leid hjelp

HONORAR TIL LEID HJELP
  Første inseminasjon (pr. besøk) Annen inseminasjon og etterfølgende på samme besøk
Tekniker 361,- 229,-
Veterinær 518,- 331,-

Helgetillegg: kr 199,- for tekniker og kr 217,- for veterinærinseminasjon.  Bomtur: kr 361,- for tekniker og kr 518,- for veterinær.

Budbilruter

Trykk for oversikt:

Produksjonsdager

Produksjonsdag Sendes ut fra Norsvin Alfa Sendes ut fra Stavanger depot Siste bruksdag
Mandag Mandag, tirsdag Tirsdag, onsdag Fredag
Tirsdag Tirsdag, onsdag Onsdag Lørdag
Onsdag Onsdag, torsdag Søndag
Torsdag Torsdag, fredag Fredag, lørdag Mandag
Fredag Fredag Lørdag Tirsdag

Leveringsbetingelser for rånesæd

Gjeldende per 27.09.2023

Leveringsbetingelsene inneholder formuleringer som sikrer Norsvin formell kontroll med avlsmaterialet som stammer fra seminvirksomheten.

Leveringsbetingelser for sæd fra Norsvin:

1. Leveringsbetingelsene omfatter sæd levert fra Norsvin, enten ved bestilling fra Norsvin Alfa eller bestilling/ henting fra et av Norsvins sæddepoter.

2. Sædavgiftene fastsettes av Norsvins styre. Betaling skjer i henhold til faktura fra Norsvin SA. Papirfaktura blir belastet med et fakturagebyr på kr 35. Ved for sen betaling påløper renter i henhold til Forsinkelsesrenteloven.

3. Norsvins ansvar for en sædleveranse opphører i det sædpakken overleveres til distributør (f.eks budbil, post). Norsvin har ikke ansvar for forhold som oppstår hos noen av de nevnte distributører.

4. Ved force majeure (streik, naturkatastrofer, krig og lignende) forbeholder Norsvin seg retten til å kunne annullere en bestilling. Bestilling av sæd fra bestemte råner må skje i henhold til de retningslinjer som er bestemt av Norsvins styre (bl.a. bestillingsfrister og tilgjengelighet). Ved bestilling av sæd fra én bestemt råne skal det oppgis alternativ råne. Norsvin skal, så langt det lar seg gjøre, varsle dersom levering av sæd fra ønskede råner ikke kan skje (og ellers levere sæd fra annen passende råne).

5. Norsvins ansvar er begrenset til mangler som beviselig skyldes feil eller forsømmelse fra Norsvin sin side. Norsvins ansvar omfatter kun mottakers dokumenterte tap ved umiddelbar skade, forårsaket av ovenfor nevnte mangler, så som utgifter til ny sæddose, frakt, ekspedisjonsgebyr og egenandel, samt skade på mottakers dyr og/eller besetning. Erstatningsbeløpet begrenses oppad til maksimum kr 5.000,- pr skadevoldende sæddose og maksimalt kr 50.000,- per besetning. Norsvins ansvar omfatter ikke følgeskader (f.eks misdannelser), indirekte tap i form av tapt dekningsbidrag eller utgifter til eventuell reetablering av besetning. Ved mistanke om at en seminråne er bærer av arvelige defekter, skal mottaker melde fra om dette til Norsvin.

6. For å unngå mulige bevisproblemer er Norsvins ansvar, som følge av pkt. 5, betinget av at Norsvin underrettes og skriftlig erstatningskrav fremsettes senest innen 8 dager etter det tidspunkt hvor mottaker burde ha oppdaget forholdet.

7. Alle tvister mellom partene skal avgjøres ved voldgift i henhold til § 11 i Norsvins vedtekter. Dette gjelder dog ikke ved inkassosaker, eller andre saker som følge av manglende betalingsevne. Da kan kravet forfølges via ordinære domstoler.

8. Av hensyn til å bevare Norsvins utviklingsarbeid innen svineavlen og sikre at dette utviklingsarbeidet kommer fellesskapet til gode, gjelder følgende leveringsklausul for rånesæd fra Norsvin:
a. Levert sæd må ikke avhendes videre.

b. Purker inseminert med sæd hvor rånens avlsnummer er påført sæddosen (identifisert sæd) må ikke avhendes videre uten at dette er avtalt med Norsvin.

c. Avkom etter inseminasjon med identifisert sæd kan kun avhendes som slaktegris direkte til slakting eller som smågris til slaktegrisproduksjon. Dette gjelder ikke Norsvins avlsbesetninger (foredlings- og formeringsbesetninger), hvor disse forhold er regulert i andre avtaler.

Dersom sæd, dyr eller avkom avhendes videre i strid med denne klausul, mister mottaker sin rett til å rekvirere identifisert sæd fra Norsvins seminstasjon. I tillegg vil vedkommende ikke få anledning til å kjøpe renrasede dyr fra Norsvins avlsbesetninger.

9. Norsvin overfører opplysninger om antall utsendte doser per dato og kunde til Ingris-databasen. Dataene er knyttet til kundens registrerte produsentnummer i Norsvins kunderegister.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.