Norsvin er forskning og innovasjon

Forskning er viktig for at Norsvin kontinuerlig skal kunne tilby svinegenetikk av høy kvalitet; for den norske svineprodusenten og til kunder over hele verden. Det gir god lønnsomhet, dyrevelferd og helse. Gjennom forskning, innovasjon og målrettet avlsarbeid skaper vi svinegenetikk i verdensklasse.

10
Forskere i Norge
30 %
av omsetningen brukes på forskning
220 mill
investert i forskning og utvikling (verden)

Fra idé til implementering

Partnerskap

Sammen med våre partnere i Topigs Norsvinhar vi forskningsaktivitet innen en rekke ulike områder.

Finansiering

De fleste forskningsprosjektene i Norge er delfinansiert av Norges Forskningsråd og/eller Innovasjon Norge, som er svært viktige bidragsytere til Norsvins utvikling av fremtidsrettede avlsprogram.

Samarbeid

Norsvin samarbeider tett med andre aktører i bransjen, og har mange felles prosjekter med norske utdanningsinstitusjoner, fôrindustri, foredling og de andre avlsorganisasjonene.  

Investering

Norsvin bruker i dag en betydelig del av omsetningen forskning og utvikling: 220 millioner totalt for Norsvin og Topigs Norsvin, 30 % av omsetningen i Norge.   

Implementering

Det er kort vei fra teori til praksis: resultatene av forskningsarbeidet implementeres kontinuerlig i avlsprogrammet.  

Norsvins forskere er en viktig del av det internasjonale forskermiljøet i Topigs Norsvin. Sammen utgjør de et unikt team av kompetanse, erfaring og markedstilpasset innovasjon. 

Forskningsområder:

Helse & dyrevelferd

Klima og bærekraft

Genteknologi

Mer enn 60 år med avlsarbeid

15
pågående forskningsprosjekter

Mot en norsk svineproduksjon uten halebiting

Norsvin forsker på halebiting hos norsk gris, og jobber for å redusere forekomsten av halebiting i norske svinebesetninger. I videoen forteller forsker i Norsvin Kristine Hov Martinsen om prosjektet «Mot en norsk svineproduksjon uten halebiting».

Er hanngrisproduksjon en løsning?

Det er flere fordeler med å produsere hanngriser (råner) istedet for kastrater. En rekke forsknings­miljøer, deriblant Norsvin, har de siste årene jobbet med forskningsprosjekter hvor vi har sett på muligheter knyttet til hanngrisproduksjon og kjøttmarkedet.

Klima og bærekraft

En frisk og fôreffektiv gris utnytter fôret bedre, og bruker dermed mindre ressurser i kornareal og står for lavere utslipp av CO2.

Flere av Norsvins forskningsprosjekter:

«I Norsvin er det rom for kreativitet og innovasjon, og lav terskel for å satse på nyskapende idéer som kan bidra til genetisk framgang» ​

Øyvind Nordbø, PhD – forsker

Norsvins  forskergruppe i Norge består av 16 forskere, med unik kompetanse innenfor felt som genteknologi, helse, avl, data og programmering, fôring og kjøttkvalitet.

Mer om Norsvins forskningsarbeid:

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.