Norsvin Delta

Teststasjonen Norsvin Delta tester ca. 3000 råner i året. Teststasjonen ligger på Ilseng utenfor Hamar. Her er det plass til 1150 råner, fordelt på rasene landsvin og duroc. 

Del dette innlegget:

Norsvin Delta er Norges eneste teststasjon for råner. De beste rånene etter testing,  sendes til Norsvin Alfa, og i tillegg er det regelmessig eksporter fra Delta til en rekke land i Europa. 

Ved ankomst på Norsvin Delta tildeles rånen et elektronisk øremerke. Dette benyttes til å registrere hvor stor mengde kraftfôr rånen spiser og hvor mye den veier per dag. Når rånen veier 120 kg blir den nøye eksteriørvurdert for mer enn 30 egenskaper og datatomografi (CT).

Se video av CT-skanning på Norsvin Delta her:

Rånene som testes på Norsvin Delta er født i en foredlingsbesetning som har en kontrakt med Norsvin. Hovedoppgaven til en foredlingsbesetning er å lage renrasekull av landsvin eller duroc der foreldrene er godkjent på grunnlag av avstamning, god genetisk kvalitet og godt og funksjonelt eksteriør. Hver råne DNA-testes (genotypes), og Norsvin gir beskjed til hver besetningseier hvilke råner de ønsker å sette inn i test på Norsvin Delta. Totalt er det 37 foredlingsbesetninger i Norge i dag.

Det er kun de de aller beste rånene fra Norsvin Delta som settes inn i fjøset på seminstasjonen Norsvin Alfa

Det er per i dag 8 ansatte på Norsvin Delta. Arbeidsoppgavene er fordelt på daglig stell av rånene, en rekke dataregistreringer som benyttes i avlsarbeidet og forskning, utvalg/seleksjon av råner til det norske markedet samt eksporter, og inntransport av nye ungråner fra foredlingsbesetninger for duroc og landsvin, som ligger på Vestlandet, Østlandet og i Trøndelag.

CT-scan: tverrsnitt av råne
Kontaktinformasjon:

Norsvin Delta
Adresse: Hommelstadvegen 65, 2322 Ridabu
Telefon: 62 53 65 80

Anette Westad Karterud, Leder Norsvin Delta
e-post: anette.westad.karterud()norsvin.no
Telefon: +47 924 91 653

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.