Styret i Norsvin

Fra venstre: Solveig Kongsrud, Geir Brede, Øyvor Åsbakk, Per Inge Egeland, Harald Bøhnsdalen, Maria Folkvord og Dyre Johan Haug.

Kontaktinfo styret

Per Inge Egeland
Styreleder
Tlf: 90 94 03 07
per.inge.egeland@gmail.com

Øyvor Åsbakk
Styremedlem
Tlf: 97 06 81 49
oyvorbjorkum@hotmail.com

Geir Brede
Styremedlem, nestleder
Tlf: 90 13 52 31
brede.geir@gmail.com

Dyre Johan Haug
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 97 75 17 25
dyre-johan.haug@norsvin.no

Harald Bøhnsdalen
Styremedlem
Tlf: 99 51 26 95
harald@bohnsdalen.no

Solveig Kongsrud
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 97 70 76 18
solveig.kongsrud@norsvin.no

Maria Folkvord
Styremedlem
Tlf: 41 40 14 74
maria.folkvord@gmail.com

Andre tillitsvalgte

Årsmøtets ordfører
Einar Myki
e.myki@online.no
Tlf: 907 45 079

Årsmøtets varaordfører
Nils Terkelsen
nils@agdervet.no
Tlf: 971 65 914

Valgkomitéens leder
Lars Egil Blekkerud
laegil@online.no
Tlf: 926 38 443

Norsvins fylkeslag

Østfold Leder Christian Bjørnstad kfolkvor@online.no 91 63 96 14
Sekretær Therese Larsen Kirkeby Therese.larsen.kirkeby@felleskjopet.no 48 06 74 79
Sekretær Karl Torstein Torp kttorp@online.no 95 27 67 88
Akershus Leder Ole Martin Haugen ole.martin.haug@hotmail.com 41 92 62 85
Sekretær Marit Flintegård marit.synnove.flintegard@nortura.no 90 72 59 64
Sekretær Therese Larsen Kirkeby Therese.larsen.kirkeby@felleskjopet.no 48 06 74 79 
       
Hedmark Leder Ole Bjarne Enger frisholm.gris@gmail.com 95 13 20 32
Sekretær Terje Heggelund terje.heggelund@felleskjopet.no 41 43 15 56
       
Oppland Leder Tore Rune Kummen  trkummen@online.no 90 83 10 60
Sekretær Jon Finborud jon.finborud@felleskjopet.no 95 12 22 77
Buskerud Leder Knut Olav Stryken knutolav@strykengard.no 91 71 72 97
Sekretær Nina Irene Horgen nina.horgen@felleskjopet.no 99 59 43 46
Vestfold Leder Hans Holtung hans-edvard@holtung.org 93 44 37 16
Sekretær Tone Sæter tone.sater@nortura.no 91 89 31 33
       
Telemark Leder Jon Midtbø jonmidtbo@hotmail.com 97 01 89 82 
Sekretær Mari-Janne Rasmussen mari.janne.rasmussen@nortura.no 95 11 13 66
       
Agder Leder Alf Eivind Myren ae@myrengaard.no 41 68 85 82
Sekretær Mari-Janne Rasmussen mari.janne.rasmussen@nortura.no 95 11 13 66
Norsvin Sør-Vest Leder Bjørn Ståle Bekkeheien bsbekkeheien@hotmail.com 91 59 09 43
Sekretær Vilde Bilstad vilde.bilstad@fkra.no 94 86 59 29
Sekretær Borghild Njærheim Barstad borghild.barstad@fkra.no 41 31 21 60
Sogn og Fjordane Leder Arne Einar Reed arne.einar.reed@enivest.net 41 45 21 12
Sekretær Siv Solheim Siv.solheim@nortura.no 97 13 96 75
Møre og Romsdal Leder Ole Per Nøsen ole.nosen@online.no 95 07 68 70
Sekretær Harald Inge Dalsbø harald.inge.dalsbo@felleskjopet.no 90 02 29 41
Trøndelag Leder Sverre Tyldum s.tyldum@online.no 90 08 86 21
Sekretær Annette Brede annette.brede@nortura.no 41 57 16 32
Nordland Leder Lill-Helen Dahl-Johansen Lille@rabbengaard.com 940 31 551
Sekretær Ulrikke Marie Skevik  Ulrikke.skevik@felleskjopet.no  97 73 47 44 
Troms Leder Katrine Jansdatter Johnsen kjansd@online.no 94 40 96 17
Sekretær Birger Theodorsen Birger.theodorsen@nortura.no 97 41 27 05
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.