Norsvinskolen

Norsvinskolen tilbyr kurs og kompetanseheving for alle som jobber med gris. Norsvinskolen er også en viktig møteplass for å bygge nettverk innen svineproduksjon.

Bli Cand. Pig med Norsvinskolen

Visste du at du kan bli Cand.Pig med Norsvinskolen? Norsvinskolen tilbyr hvert år kurs innen smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og driftsledelse. Etter å ha fullført disse tre kursene, får du kursbevis og kan smykke deg med tittelen Cand.Pig. Under kan du lese mer om Cand.Pig-kursene.

Smågriskurs
Kurset er for alle som jobber i bransjen, både for erfarne og uerfarne. Om du jobber som avløser, rådgiver eller er erfaren på gris er det alltid noe nytt du kan tilegne deg.
Slaktegriskurs
Kurset er for alle som jobber i bransjen, både for erfarne og uerfarne. Om du jobber som avløser, rådgiver eller er erfaren på gris er det alltid noe nytt du kan tilegne deg.
Driftledelse
Kurset er for alle som jobber i bransjen, både for erfarne og uerfarne. Om du jobber som avløser, rådgiver eller er erfaren på gris er det alltid noe nytt du kan tilegne deg.

I tillegg til Cand.Pig – kursene tilbyr vi inseminasjonskurs og ulike fordypningskurs innen utvalgte tema. Vi arrangerer også foredrag og kortere kurs online gjennom Norsvinskolen Webinar. Tema for våre webinarer varierer, vi har blant annet vært innom tema som ventilasjon i grisehuset, jerntilskudd, leddbetennelse hos spedgris med mer. Norsvinskolen Webinar arrangeres i Teams.

Økonomisk støtte

Medlemmer i Bondelaget med forsikringer i Gjensidige kan få tilskudd til å dekke kursutgifter. Les mer om ordningen her.

Kursoversikt

Dato Kurs Kursformat Sted Mer informasjon
24.juni Inseminasjonskurs Éndagskurs Hamar Les mer om kurset her
20.-22. september Smågrisproduksjon Tredagerskurs Kristiansand Les mer om kurset her
11.-13. oktober Smågrisproduksjon Tredagerskurs Hamar Les mer om kurset her
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.