Kurs i smågris-produksjon

Norsvinskolens kurs i smågrisproduksjon er ett av tre kurs som kreves for å bli «Cand.Pig». Kurset holdes 2-3 ganger i året og går over tre dager.

Kurset er for alle som jobber i bransjen, både for erfarne og uerfarne. Om du jobber som avløser, rådgiver eller er erfaren på gris er det alltid noe nytt du kan tilegne deg. Bli med og sett ditt preg på meningsutvekslinger og diskusjoner. Det er avsatt tid til spørsmål og diskusjoner under foredragene.

I kurset er det selvsagt mye fokus på dyrevelferd. Om det er foredrag om innredninger, fôring eller helse, så står er dyrevelferd sentralt.

På smågriskurset er det fokus på:

  • Innredningssystemer til purker og smågris
  • Smittevern, hvordan unngå sjukdomsutbrudd
  • Rekruttering av avlsdyr
  • Fruktbarhet og helse, stell av smågris fra fødsel til avvenning
  • Fôring av purker og smågris
  • Avl av gode livdyr
  • Ingris, registrering og styring av besetningen
  • Foredrag fra en god smågrisprodusent, «slik gjør vi det»

Et overordnet mål med kurset er å sikre god dyrevelferd. Alle foredragsholdere setter søkelys på det. Dette er fult forenelig med effektiv og god drift. 

Norsvinskolen legger stor vekt på det sosiale. Det er et mål at du blir kjent med andre som jobber med det samme som deg. 

Dato Kurs Kursformat Sted Mer informasjon
24.juni Inseminasjonskurs Éndagskurs Hamar Les mer om kurset her
20.-22. september Smågrisproduksjon Tredagerskurs Kristiansand Les mer om kurset her
11.-13. oktober Smågrisproduksjon Tredagerskurs Hamar Les mer om kurset her
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.