Kurs i
driftledelse

Norsvinskolens kurs i driftledelse er ett av tre kurs som kreves for å bli «Cand.Pig». Kurset holdes 2-3 ganger i året og går over tre dager.

 

Dette kurset handler mye om å ta gode valg for din gård eller bedrift ut i fra ditt ståsted, politiske signaler og «verden rundt oss. Økonomi er et sentralt tema, planlegging og prosjektplan.

Kurset er for alle som jobber i bransjen, både for erfarne og uerfarne. Om du jobber som avløser, rådgiver eller er erfaren på gris er det alltid noe nytt du kan tilegne deg. Bli med og sett ditt preg på meningsutvekslinger og diskusjoner. Det er avsatt tid til spørsmål og diskusjoner under foredragene.

Norsvinskolen legger stor vekt på det sosiale. Det er et mål at du blir kjent med andre som jobber med det samme som deg. 

Dato Kurs Kursformat Sted Mer informasjon
24.juni Inseminasjonskurs Éndagskurs Hamar Les mer om kurset her
20.-22. september Smågrisproduksjon Tredagerskurs Kristiansand Les mer om kurset her
11.-13. oktober Smågrisproduksjon Tredagerskurs Hamar Les mer om kurset her
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.