Kurs i Slaktegris-produksjon

Norsvinskolens kurs i slaktegrisproduksjon er ett av tre kurs som kreves for å bli «Cand.Pig». Kurset holdes 2-3 ganger i året og går over tre dager.

Kurset er åpent for alle som jobber i svinebransjen; produsenter, avløsere og rådgivere, samt de som jobber med forsikring og finansering for landbruket. 

Et overordnet mål med kurset er å sikre god dyrevelferd. Alle foredragsholdere setter søkelys på det. Dette er fult forenelig med effektiv og god drift. 

På slaktegriskurset er det fokus på: 

  • Forstå og utnytte slaktegrisens adferd
  • Ventilasjon og Innredningssystemer til slaktegris 
  • Avl for slaktegrisegenskaper 
  • Fôring av slaktegris. Fra avvenning til slakt. Grunnleggende om ernæring. 
  • Sykdom og helse fra avvenning til slakt 
  • Ingris, tilvekstdelen 
 

Det legges som regel opp til økter på 45 minutter, etterfulgt av 15 minutters pause.  

Norsvinskolen legger stor vekt på det sosiale. Det er et mål at du blir kjent med andre som jobber med det samme som deg. 

Dato Kurs Kursformat Sted Mer informasjon
24.juni Inseminasjonskurs Éndagskurs Hamar Les mer om kurset her
20.-22. september Smågrisproduksjon Tredagerskurs Kristiansand Les mer om kurset her
11.-13. oktober Smågrisproduksjon Tredagerskurs Hamar Les mer om kurset her
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.