Studiekurs (2022) Reproduksjon

Oppgaver

Vi oppfordrer til diskusjon rundt oppgavene i studieringene. Oppgavene nedenfor er ment som forslag til tema, diskuter gjerne i forkant om dere ønsker å gå igjennom alle, eller kun velge ut noen av de. 

Fôring av ungpurker

Se på filmen 3.1 “Fôring av ungpurker” på YouTube – Norsvin SA (ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»).

a) Diskuter hva vi ønsker å oppnå med riktig oppfôring av ungpurker.

b) Diskuter hvordan ungpurker kan fôres riktig og hvilke faktorer det er viktig å legge vekt på.

c) Diskuter hvordan dere kan øke spekkmålet hos ungpurker.

d) Diskuter og utveksl erfaringer med flushing av ungpurker.

e) Diskuter betydningen og tildeling av fiber og grovfôr til purker.

Fôring i drektighet og dietid

Se på filmen “3.2 Fôring av eldre purker” på YouTube – Norsvin SA (ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»).

a) Diskuter forskjeller ved drektighetsfôr og diefôr.

b) Diskuter betydningen av fôrstyrke til purker i første del av drektigheten.

c) Diskuter hva en oppnår med overgangsfôring og økt fôringsfrekvens før grising.

d) Diskuter opptrapping av fôrmengde etter grising og fôring av diegivende purker for å oppnå god appetitt og fôropptak.

e) Diskuter betydningen av og behov for vann hos diende purker og hvordan dere kan sikre purkene nok vann i dieperioden.

Hvordan kontrollere omløp og drektighet hos purker?

Se på filmen “3.3 Omløps og drektighetskontroll” på YouTube – Norsvin SA (ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»).

a) Diskuter hva dere kan oppnå med god omløps- og drektighetskontroll.

b) Diskuter hvordan og når vi bør utføre omløpskontroll.

c) Diskuter hvordan og når vi kan utføre drektighetskontroll. 

d) Diskuter hva dere gjør med tomme purker og dersom det er for få eller for mange drektige purker i pulja.

Hvordan løse problemer med reproduksjon

Se på filmen“Problemløsing reproduksjon” på YouTube – Norsvin SA (ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»).

a) Diskuter de vanligste reproduksjonsproblemene i Norge og årsakene til disse.

b) Diskuter hvilke reproduksjonsproblemer det er i besetningene deres.

c) Diskuter hvordan dere kan analysere, identifisere og løse reproduksjonsproblemer (bruk gjerne en besetning som eksempel).

d) Diskuter tiltak ved regelmessige omløp.

e) Diskuter tiltak ved uregelmessig omløp.