Studiekurs (2022) Reproduksjon

Oppgaver

Vi oppfordrer til diskusjon rundt oppgavene i studieringene. Oppgavene nedenfor er ment som forslag til tema, diskuter gjerne i forkant om dere ønsker å gå igjennom alle, eller kun velge ut noen av de. 

Betydningen av grisingsprosent, samlet grising og jevn produksjon

Se på filmen “1.1 Betydningen av grisingsprosent, samlet grising og jevn produksjon” på YouTube – Norsvin SA (ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»).  

a) Diskuter hvorfor høy grisingsprosent, samla grising og jevne puljer fra gang til gang er viktige faktorer i svineproduksjonen 

b) Utveksl erfaring og resultat i de forskjellige besetningene når det gjelder grisingsprosent og i hvilken grad dere har samla og jevne puljer til grising fra gang til gang 

Brunsttegn og brunstsyklus hos purker 

Se på filmen 1.2 Brunst og brunstsyklus hos purker” YouTube – Norsvin SA (filmen ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»). 

a) Diskuter hva som er det rette tidspunktet for inseminasjon i forhold til brunstlengde.

b) Diskuter hvorfor det er viktig at befruktningsdyktig sæd er på plass i purka før eggene løsner, og hvordan inseminasjonsrutinene bør legges opp for å sikre dette.  

Hvordan få en velfungerende bedekningsavdeling? 

Se på filmen 1.3 Bedekningsavdeling” på YouTube – Norsvin SA (filmen ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»). 

a) Diskuter hvordan dere bør gruppere purkene i bedekningsavdelingen for å få høy grisingsprosent.

b) Diskuter hvordan bedekningsavdelingen kan innredes for at den skal fungere godt både for dyra og folk som jobber der (stikkord: bingesystem, fôringssystem, gulv, rånebruk – og plassering, lys og dyreflyt m.m.). 

Hvordan få en god rekrutteringsavdeling?

Se på filmen “Ungpurker, brunst og bedekning til ønsket tid” på YouTube – Norsvin SA (filmen ligger i spillelista «Forbedret reproduksjon hos purker»).