Informasjon om MRSA-testing av røktere

Svinenæringen har utarbeidet et eget skriv spesielt tilpasset røktere. Et viktig moment er at testen skal tas av offentlig helsevesen i Norge. Det er utarbeidet informasjon om testing for røktere på norsk og andre språk.

Del dette innlegget:

Informasjon om MRSA-testing av røktere

 

Svinenæringen har utarbeidet informasjon om MRSA-testing av personer. Et viktig moment i den oppdaterte informasjonen er at testen skal tas av offentlig helsevesen i Norge. Under finner dere informasjon MRSA-testing på flere språk.

MRSA-info_norsk

Testing for MRSA_English

Test MRSA polsk Badania na obecnosc MRSA

Tyrimas_dėl_MRSA_LT

Анализ_на_MRSA_RU

Hvorfor er testing viktig?

I Norge tar myndighetene (Mattilsynet) jevnlig prøver av griser for å oppdage besetninger som har MRSA-bakteriene. Når bakteriene blir påvist, iverksetter Mattilsynet tiltak for å fjerne smitten. Dyrene blir slaktet og grisehuset blir vasket og desinfisert. MRSA er vanlig i svineproduksjonen i mange land.

Vanligvis er ikke MRSA farlig for mennesker eller dyr. Men hvis bakteriene sprer seg til svekkede mennesker, for eksempel på sykehus, kan det oppstå utfordringer med å behandle alvorlig syke personer. Derfor er det viktig å holde smitten av MRSA på et så lavt nivå som mulig. Et viktig tiltak for å oppnå dette, er at alle som jobber i norsk svineproduksjon, og har kontakt med svineproduksjon i utlandet blir testet for MRSA.

Hvordan foregår testingen?

 • Etter kontakt med svinebesetninger i andre land er det viktig at du tester deg for MRSA før du har kontakt med norske griser
 • Ta kontakt med lege på stedet der du bor. Offentlig helsevesen i Norge skal utføre testingen
 • Det er raskt og smertefritt å ta prøven. Du får svar etter cirka en uke.
 • Inntil svaret er klart skal du følge disse smittevernrutinene: dusje og vaske håret grundig, og desinfisere hendene for hvert besøk i besetningen. Bruk hodeplagg, engangshansker og munnbind ved arbeid i besetningen.

Hva skjer hvis prøven viser MRSA?

 • Alle som får påvist MRSA får tilbud om behandling, kostnadsfritt.
 • Behandlingen varer en uke, kontrollprøver vil bli tatt etter en, to og tre uker etter avsluttet behandling.
 • Personer som er smittet med MRSA kan ha normal kontakt med andre mennesker, barn kan gå i barnehage og på skole som vanlig.

Smittevern

 • Bruk smittesluse både når du går inn i besetningen og når du forlater den.
 • Dusj hvis det er mulighet for det.
 • Skift klær og fottøy.
 • Vask hendene grundig med såpe og vann og tørk dem med papir.
 • Etter kontakt med griser i andre land skal det gå minimum 48 timer før du kan ha kontakt med norske griser. 24 av disse 48 timene skal du ha oppholdt deg i Norge.

Bruk av antibiotika

 • All bruk av antibiotika til mennesker og dyr kan føre til utvikling av resistente bakterier.
 • Bruk av antibiotika til mennesker skal kun skje etter forskrivning av lege.

Rutiner ved besøk i svinebesetninger i andre land

 • Vask hendene grundig med såpe og vann.
 • Ta på engangshansker, hodeplagg og støvmaske med ventil (beskytter mennesker mot smitte fra dyr).
 • Hendene skal vaskes og desinfiseres rett etter at beskyttelsesutstyret er tatt av.
 • Hvis mulig, ta en dusj umiddelbart etter besøk i besetningen.

Utarbeidet av:

Animalia – Helsetjenesten for svin, Nortura, Norsvin og KLF

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.