Om oss

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Vi er et avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver.

Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; verdens nest største selskap innen svinegenetikk. Norsvin SA har hovedkontor på Hamar og om lag 70 ansatte. 

Norsvin sentralt arbeider aktivt overfor faglag og politiske miljøer når det gjelder svinenæringas rammebetingelser. Din stemme blir hørt lokalt via Norsvins fylkes- og lokallag som jobber svært aktivt for å synliggjøre svinenæringa som en viktig aktør i norsk næringsliv.

Kontaktinformasjon

   

 

   
Telefon: 62 51 01 00   E-post: norsvin@norsvin.no
     

Administrasjonens post- og besøksadresse: 

Norsvin SA
Storhamargata 44
2317 Hamar

Kart:

 

  I bygget: 

Melkefab
     

Logofil Norsvin SA

30.05.2017

Her finner du vår logofil: 

Norsvin.png

Les mer

Årsberetning 2016 Norsvin SA

30.05.2017

Norsvin SA sin årsberetning for 2015 med bl.a. års- og konsernregnskap ble behandlet på Norsvins årsmøte 21. – 22. mars 2017.

Les mer

Årsberetning 2015 Norsvin SA

04.03.2016

Norsvin SA sin årsberetning for 2015 med bl.a. års- og konsernregnskap skal behandles på Norsvins årsmøte 16. – 17. mars 2016.

Les mer

Andelsinnskudd og serviceavgift

25.06.2012

Etter at Norsvin gikk over til å bli et Samvirkeforetak (SA) betalte alle Norsvins eiere inn et andelsinnskudd. Dette innskuddet faktureres også til nye eiere i Norsvin. 

Les mer

Norsvin SA Årsberetning 2014

13.03.2015

Norsvin SA sin årsberetning for 2014 med bl.a. års- og konsernregnskap skal behandles på Norsvins årsmøte 19. – 20. mars. Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på 10,3 millioner i 2014, noe som er en reduksjon på 0,6 millioner kroner i forhold til året før. 

Les mer

Strategi og vedtekter

25.06.2012

Med en 50 år lang historie i ryggen som avlsorganisasjon, er nå Norsvin klare for å ta ny sats og skape nye milepæler i norsk svineavlshistorie.  

Les mer