Avl

Her er årets beste grise-avlere

17.11.2017

Årets vinnere er kåret. Norges beste avlsbesetninger på gris ble offentliggjort på Avlsbesetningsmøtet torsdag kveld.

Les mer

…og her er årets avlsråner!

17.11.2017

Norsvin kårer årets beste avlsråner i to kategorier: beste landsvinråne og beste durocråne. Rånene Mox og Fusel er årets beste!

Les mer

Nye framskritt med presisjonsfenotyping

25.07.2017

Presisjonsfenotyping vil gi store framskritt i avlsarbeidet i tiden framover. Bedre bruk av CT-data, forbedret skanning med ultralyd, storskala datafangst og annen ny teknologi vil føre til mer nøyaktige data og større avlsfremgang. 

Les mer

Duroc blir felles farrase

22.05.2017

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge.

Les mer

Hvor gode er genene?

18.05.2017

Grisens genom ble ferdig kartlagt i 2009 og vi har etter hvert fått store mengder DNA-informasjon tilgjengelig fra Norsvins egne griser. Dette benyttes nå i stor skala både i avlsarbeidet og i forskningsprosjekter, for å produsere den beste svinegenetikken for framtida.

Les mer

Nye teknologier; muligheter og trusler

27.03.2017

Geno, TYR og Norsvin danner sammen et av verdens fremste fagmiljøer innen avl og bioteknologi. Avlsorganisasjonene innledet sine årmøter med felles seanse, der tema var muligheter og trusler i nytt teknologi-landskap.

Les mer

Norsvin-forskere på Innovasjonscamp

16.01.2017

Hvordan kan fremvoksende teknologier bidra til en grønn og bærekraftig matproduksjon? Det var temaet på Landbrukets Innovasjonscamp, hvor Norsvin-forskere deltok. En av idéene Norsvin var med på, var blant vinnerne i campen.   

Les mer

Film om Norsvin Delta

06.08.2015

Norsvin Delta, beliggende utenfor Hamar, er Nordens største råneteststasjon, og et viktig ledd i Norsvins avlsarbeid. Denne filmen gir et innblikk i hvordan rånetesten foregår, og presenterer et sentralt verktøy i avlsarbeidet; datatomografi (CT-scanning).

 

 

Les mer

Norsvins bruk av datatomografi (CT-scanning)

04.07.2012

I april 2008 ble den første rånen CT-skannet på råneteststasjonen Norsvin Delta. Siden den gang er det skannet totalt mer enn 15 000 råner; noe som tilsvarer over 16 millioner CT-bilder til bruk i avlsarbeidet. Totalt 1 100 bilder for hvert dyr; ett bilde pr. 1,2 millimeter.

Les mer

Erfaringer med TN70

04.02.2015

Vi begynner nå å få en del erfaringer med innslaget av nederlandsk Yorkshire (Z-linje) i den norske hybridpurka (TN70). Mange er positive, men vi har også utfordringer som vi tar tak i med konkrete tiltak for å effektivisere seleksjonen.  

Les mer

Genomisk seleksjon: svineavl blir ikke som før

09.04.2014

28. januar 2014 tok Norsvin i bruk genomisk seleksjon i svineavlen. Det øker sikkerheten i avlsarbeidet, og avlsframgangen vil trolig øke med ca. 10 prosent årlig. Hele måten å tenke svineavl på fornyes. 

Les mer

Formeringsbesetningsoppgjør tilgjengelig på hjemmesidene

09.04.2014

En rangeringsliste baseres på vektingen i avlsbesetningsoppgjøret er nå tilgjengelig her på norsvin.no. Oppgjøret er en viktig dokumentasjon på arbeidet som gjøres i avlsbesetningene. 

Les mer

Bruk avlsrådet!

02.04.2014

Norsvins avlsråd fungerer som en viktig diskusjonspartner for Norsvins administrasjon, og som et rådgivende utvalg for styret. Og alle som ønsker det kan komme med avlsfaglige innspill til avlsrådet.

Les mer

Vitenskapen bak juleribba

12.12.2013

Ribbe holder stand som den vanligste juleretten: 54 % av oss spiser ribbe på julaften. Få kjenner vitenskapen bak råvaren, avls- og utviklingsarbeidet som siden 50-tallet har stått for en enorm produktutvikling av norsk svinekjøtt.

Les mer