Semin

Bestillingsfrister for helligdagene i mai

23.04.2018

Det er viktig å forberede seg på bestillingsfristene som gjelder i forbindelse med helligdagene i mai. Merk at vi ikke får sendt postpakker 2. pinsedag (21. mai), men det er mulig å få sendt JetPak. Vennligst ta kontakt i god tid om du ønsker dette. Vi oppfordrer for øvrig til å forhåndsbestille fredag 18. mai det du skal ha fra depotene på pinseaften. Merk ellers at det går budbil også fra Hamar og Skatval onsdag 2. mai, onsdag 9. mai og onsdag 16. mai.

Les mer

Bestillingsfrister for påsken 2018

09.03.2018

Påsken nærmer seg, og det er viktig å merke seg bestillingsfristene som gjelder disse dagene. For noen vil det være nødvendig å endre avvenningsdag for å tilpasse seg leveringsmulighetene.

Les mer

Norsvinskolen: Inseminasjonskurs i 2018

16.01.2018

Norsvinskolen arrangerer flere inseminasjonskurs rundt i landet i 2018. Trenger du eller ansatte i din besetning godkjenning som eierinseminør? Benytt muligheten og sikre deg plass på et av våre dagskurs!

Les mer

Nye seminpriser

21.12.2017

Norsvin øker prisene på brukssæd og avlssæd med kr 8 pr. dose fra 01.01.2018. Bakgrunnen for prisendringene er den generelle kostnadsveksten, samt økte satsinger, blant annet innen forskning og utvikling. 

Les mer

Svak økning i sædsalget

27.11.2017

Norsvins sædsalg viser nå en svak økning. Salgstallene for de tre siste månedene, der siste måned er oktober, viser 0,6 % økning, mens snittet for de siste fem månedene viser en økning på 0,7 %.  

Les mer

Duroc felles farrase fra 1. september – nye produktnavn

24.08.2017

Fra 1. september får alle svineprodusenter tilgang til å bestille durocsæd.  Norsvin har to ulike produkter innen duroc for deg som seminkunde: Duroc og Duroc Pluss (tidligere navn Edelsæd og Edel Pluss).

Les mer

Flytting av seminproduksjonen

05.06.2017

Ferdigstilling av den nye seminstasjonen Norsvin Alfa går etter planen. Uke 23 er siste uken med produksjon på Norsvins seminstasjonen på Stensby. Fra mandag 12. juni skal vi ha full produksjon på det nye anlegget Norsvin Alfa.

Les mer

Duroc blir felles farrase

22.05.2017

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge.

Les mer

En stor dag

10.05.2017

Norsvin nye seminstasjon, Norsvin Alfa, er nå offisielt åpnet. Det ble markert 9. mai, med over 500 gjester på anlegget som skal huse 300 seminråner og forsyne norsk og internasjonal svineproduksjon med svinegenetikk i verdensklasse.

Les mer

En epoke er over på Stensby

07.05.2017

Når Norsvins råner sommeren 2017 flytter til anlegget i Bergsetmarka, er en over 60 år lang epoke med seminproduksjon på Stensby over.

Les mer

Kurs i Eierinseminasjon 30. mai

28.04.2017

Norsvinskolen arrangerer kurs i eierinseminering på Hamar 30. mai. Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  

 

 

 

Les mer

Åpen dag på Norsvin Alfa!

27.04.2017

Vi har gleden av å invitere til åpen dag i forbindelse med ferdigstillelsen av seminstasjonen Norsvin Alfa. Anlegget blir Nordens største av sitt slag, med 4000 m2 og plass til 300 råner, beliggende i Bergsetmarka i Vang, utenfor Hamar.

Les mer

Film med bilder fra byggeprosessen

13.01.2017

Norsvins nye seminstasjon vil ha plass til 300 seminråner og produksjon av ca. 500.000 sæddoser årlig. Anlegget skal stå ferdig sommeren 2017, og her kan du se bilder fra byggeprosessen!

Les mer

Prisendringer semin

22.12.2016

Norsvins styre har vedtatt justering av sædprisene med virkning fra 1. januar 2017. Dette innebærer at prisene på brukssæd øker med kr 6 pr dose, mens prisene på avlssæd (landsvin og Z-linje) øker med kr 85 pr dose.

Les mer

Kranselag på byggeplassen

21.12.2016

Det har i hele høst vært hektisk aktivitet på den nye seminstasjontomta. Et prosjekt i rute ble feiret med kranselag onsdag 14. desember.  Nå tar arbeidet pause til over nyttår.

Les mer

Norsvin bygger ny seminstasjon

20.12.2016

Sommeren 2017 står den nye stasjonen ferdig, med plass til 300 seminråner og produksjon av ca. 500.000 sæddoser årlig. Anlegget på totalt 4000 m2, blir Nordens største av sitt slag, beliggende i Bergsetmarka i Hamar kommune.

Les mer

Fremgang på byggeplassen

25.11.2016

Bygningene på den nye seminstasjonen er nå i ferd med å reise seg. Etter planen skal anlegget i Bergsetmarka i Hamar kommune være innflyttingsklart sommeren 2017. 

Les mer

Refusjonsskjema

18.04.2016

Refusjonsskjema benyttes i forbindelse med feil, mangler eller forsinkelser ved utsendt sædpakke.

Les mer

Ekspress over natt til lørdag

01.03.2016

Som mange har fått med seg er det nå slutt på utkjøring av post på lørdager. Dette gjelder for brevpost i sin helhet, og for en god del postnummer gjelder det også Ekspress over natt.

Vi vil fortsatt sende ekspress over natt til lørdag, men i enkelte tilfeller vil det være nødvendig å endre adresse, og hente pakken på postkontor eller post i butikk.

 

 

Les mer

Endrede bestillingsrutiner for Hampshire-sæd

31.08.2015

Fra tirsdag 1. september er det ikke lenger krav om forhåndsbestilling for levering av Hampshire-sæd. Vi vil oppfordre til fortsatt forhåndsbestilling, da dette gir sikkerhet for levering av ønsket sædtype, samt lavest pris pr dose (rabatt ved forhåndsbestilling er 10 kr).

Les mer