Stikkord

Dyrehelse

Forbrukervalget i et større perspektiv

Publisert: 22.11.2020 Oppdatert: 20.11.2020

Stikkord:

Import av matvarer er én av mange måter resistente bakterier kan spre seg på. Når vi kjøper produkter fra dyr som har fått mye antibiotika, er vi med på å opprettholde en type matproduksjon som bidrar til utviklingen av antimikrobiell resistens i verden, sier overveterinær i Norsvin, Peer Ola Hofmo.

Veterinærforeningen støtter Norsvins nullvisjon for villsvin i Norge

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 20.11.2020

Stikkord:

-Den raskt økende villsvinbestanden er en trussel mot folkehelse og dyrehelse og innebærer en høy økologisk risiko, skriver Veterinærforeningen i en pressemelding.

Fortsatt lavt antibiotikaforbruk

Publisert: 04.11.2020 Oppdatert: 04.11.2020

Stikkord:

Den årlige rapporten om antibiotikaforbruk og forekomst av resistente bakterier til dyr og mennesker er nylig publisert. Den viser at det er svært lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos matproduserende dyr.

Ingen villsvin – ingen Afrikansk svinepest

Publisert: 02.10.2020 Oppdatert: 02.10.2020

Stikkord:

Vi har en unik mulighet til å bekjempe villsvinet nå, før det blir en mer omfattende spredning, og dermed hindre Afrikansk svinepest i Norge.  

Gratis plakat: Halebiting ABC

Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Stikkord:

Nå kan du bestille vår Halebiting ABC som plakat, helt gratis!

Villsvin – en trussel mot svinehelsa

Publisert: 19.08.2020 Oppdatert: 19.08.2020

Stikkord:

Vi kan ikke la villsvinet ødelegge den gode helsetilstanden vi har opparbeidet hos norske griser gjennom årtier.