Stikkord

Dyrehelse

Få alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket

Publisert: 21.10.2021 Oppdatert: 21.10.2021

Stikkord:

Mattilsynet har nylig presentert resultater fra 1. og 2. tertial i tilsynskampanjen med hensyn til dyrevelferd hos gris. I alt 168 besetninger har hatt tilsyn. Antallet er for lite til å si noe om den generelle tilstanden i norsk svineproduksjon.

Registreringer viser positiv utvikling for dyrevelferden for norske griser

Publisert: 21.06.2021 Oppdatert: 21.06.2021

Stikkord:

Krav til dokumentasjon er en viktig del av Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin). Allerede nå – relativt kort tid etter innføringen av dyrevelferdsprogrammet – kan vi ta ut enkelte aggregerte data for å si noe om status i de besetningene som deltar. Per 16. juni 2021 var 1743 aktive svinebesetninger registrert i Helsegrissystemet.

Godt jobba!

Publisert: 09.04.2021 Oppdatert: 09.04.2021

Stikkord:

Takket være svinebønders enorme innsats for folkehelsa, kan Veterinærinstituttet fortelle at det ikke er gjort noen funn av LA-MRSA hos svin i 2020.

Tiltakene mot villsvin treffer ikke

Publisert: 22.02.2021 Oppdatert: 22.02.2021

Stikkord:

Myndighetene kan ikke plassere ansvaret for villsvin hos bønder og jegere, og så toe sine hender, skriver Torill Moseng og Peer Ola Hofmo i Nationen.

Norsk gris skal filmes for å bedre dyrevelferden

Publisert: 14.01.2021 Oppdatert: 14.01.2021

Stikkord:

Norsk Landbrukssamvirke har skrevet en flott artikkel om vårt forskningsprosjekt «PigBrother», der råner filmes 24 timer i døgnet for at avlsforskerne skal vite mer om grisens oppførsel i bingen.

Tilsyn med velferden for svin 2021-2022

Publisert: 08.01.2021 Oppdatert: 25.01.2021

Stikkord:

Dyr skal ha det godt, og god velferd for norske griser er målet for Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje som starter i januar 2021.