Om oss

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Vi er et avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver.

Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; verdens nest største selskap innen svinegenetikk. Norsvin SA har hovedkontor på Hamar og om lag 70 ansatte. 

Norsvin sentralt arbeider aktivt overfor faglag og politiske miljøer når det gjelder svinenæringas rammebetingelser. Din stemme blir hørt lokalt via Norsvins fylkes- og lokallag som jobber svært aktivt for å synliggjøre svinenæringa som en viktig aktør i norsk næringsliv.

Kontaktinformasjon

   

 

   
Telefon: 62 51 01 00   E-post: norsvin@norsvin.no
     

Administrasjonens post- og besøksadresse: 

Norsvin SA
Storhamargata 44
2317 Hamar

Kart:

 

  I bygget: 

Melkefab
     

Serviceavgift i Norsvin SA

08.03.2018

Det er årsmøtet i Norsvin som bestemmer serviceavgifta for det påfølgende året. Dette er den årlige avgifta som alle Norsvins medlemmer skal betale. Kun aktive svineprodusenter kan bli eiere av Norsvin SA, og disse betaler et andelsinnskudd på kr 1.000,- ved innmelding. Personer som ikke er svineprodusenter er likevel ønsket som støttemedlemmer.

Les mer

Strategiske ambisjoner

28.11.2017

Norsvins styre har vedtatt ny strategiplan «Strategiske ambisjoner og prioriteringer 2018». Strategiplanen løfter opp flere viktige strategiske ambisjoner og prioriteringer som vil prege Norsvins framtid som globalt avlsselskap, og som næringspolitisk organisasjon.

Les mer

Hvem er vi?

19.10.2017

Norsvin er griser og folk, eiere og ansatte. Møt noen av de som på ulike måter har en hverdag preget av utvikling og produksjon av norsk gris.  

Les mer

Logofil Norsvin SA

30.05.2017

Her finner du vår logofil: 

Norsvin.png

Les mer

Årsberetning 2016 Norsvin SA

30.05.2017

Norsvin SA sin årsberetning for 2015 med bl.a. års- og konsernregnskap ble behandlet på Norsvins årsmøte 21. – 22. mars 2017.

Les mer

Andelsinnskudd og serviceavgift

25.06.2012

Etter at Norsvin gikk over til å bli et Samvirkeforetak (SA) betalte alle Norsvins eiere inn et andelsinnskudd. Dette innskuddet faktureres også til nye eiere i Norsvin. 

Les mer

Strategi og vedtekter

25.06.2012

Med en 50 år lang historie i ryggen som avlsorganisasjon, er nå Norsvin klare for å ta ny sats og skape nye milepæler i norsk svineavlshistorie.  

Les mer