Stabil svineproduksjon

26.09.2017

Norsvins salg av sæd viser fortsatt stor stabilitet. Statistikken fra de siste tre måneder, der siste måned er august, viser at salgstallene ligger 0,8 % over tilsvarende måneder i fjor. Hittil i 2017 ligger tallene 0,6 % under fjoråret.  

Les mer

Dyrevelferd i fokus

13.09.2017

God dyrevelferd er viktig for den enkelte grisen, bonden og for omdømmet til norsk svineproduksjon. Den siste tiden er det avdekket dyrevernsaker i svineproduksjonen, noe Norsvin ser svært alvorlig på.

Les mer

Fortsatt for mye gris, ingen overraskelser

08.09.2017

Totalmarked for kjøtt og egg har nettopp laget prognose for 2018 og samtidig revidert markedsprognosen for 2017. Prognosen for år 2018 viser 2200 tonn for mye svinekjøtt, mens den reviderte prognosen for i år viser en overproduksjon på 1200 tonnn. 

Les mer

Duroc felles farrase fra 1. september – nye produktnavn

24.08.2017

Fra 1. september får alle svineprodusenter tilgang til å bestille durocsæd.  Norsvin har to ulike produkter innen duroc for deg som seminkunde: Duroc og Duroc Pluss (tidligere navn Edelsæd og Edel Pluss).

Les mer

Stabilt svinekjøttsalg

18.08.2017

I rapportene fra markedsregulator går det fram at produksjonen av svinekjøtt så langt i år (uke 31) ligger 2 % under fjoråret. Salget er på samme nivå som fjorårets.

Les mer

Flere nyheter...HVA SKJER

31. okt Norsvinskolen: Kurs i Eierinseminasjon

Norsvinskolen arrangerer kurs i eierinseminering på Hamar 31. oktober. Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  

Mer informajon og program kommer om kort tid her på hjemmesidene. 

Påmelding via Min Side eller epost til norsvin@norsvin.no

16. nov Avlsbesetningsmøtet

Avlsbesetningsmøtet i år arrangeres på Scandic Hell, Stjørdal, torsdag og fredag 16. og 17. november. Hotellet ligger i gangavstand fra flyplassen på Værnes. Vi starter med kaffe og innregistrering kl. 10.00, møtestart kl. 10.30. Vi avslutter fredag med lunsj kl. 13.00  Sett av datoen og bestill flybilletter i god tidJ

28. nov Rådgiver-kurs i Ingris (ny tilvekst-del)

Den 28. November inviterer Animalia og Norsvin rådgivere i slakteri- og i fôrbransjen til kurs i den nye tilveksdelen i Ingris.

Sted: Scandic hotel Ringsaker (Olrud) 

På kurset vil Animalia og Norsvin gi en grundig gjennomgang av tilvekstdelen.

Vi starter opp kl 10.00

Animalia dekker dagpakka den 28., men deltagerne må selv dekke reise og eventuell overnatting.

 

Kurset blir etterfulgt av Norsvins fagseminar 29. og 30. november på Scandic hotel Ringsaker (Olrud)

Dette er for produsenter, rådgivere og andre som er tilknyttet bransjen.


Se alle aktiviteter

FOKUS

Norsvinskolen