Forskning: Mot en norsk svineproduksjon uten halebiting

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Stikkord:

Norsvin jobber for å redusere forekomsten av halebiting i norske svinebesetninger. I et stort forskningsprosjekt kartlegger vi årsakene til halebiting, og utvikler nye verktøy for å forebygge, forutse og håndtere halebiting ute i besetningene.

Gratis plakat: Halebiting ABC

Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Stikkord:

Nå kan du bestille vår Halebiting ABC som plakat, helt gratis!

Nødvendig og etterlengtet lønnsomhetsvekst 

Publisert: 28.08.2020 Oppdatert: 28.08.2020

Stikkord:

Norsvin har utarbeidet prognose for dekningsbidrag i kombinert produksjon, smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon for jordbruksavtaleåret 2020/21. 

Vi avler på nitrogeneffektivitet

Publisert: 21.08.2020 Oppdatert: 21.08.2020

Stikkord:

Den norske grisen har alltid vært kjent for å være verdens mest fôreffektive gris. Nå tar vi dette et steg videre og skal avle for nitrogeneffektive griser.

Inseminasjonskurs høsten 2020

Publisert: 20.08.2020 Oppdatert: 20.08.2020

Stikkord:

Høstens inseminasjonskurs er nå åpne for påmelding.

Sem Garborg om jordbruksoppgjøret

Publisert: 20.08.2020 Oppdatert: 03.09.2020

Stikkord:

-1,46 kroner per kilo er ikke mye å skryte av. Dette påslaget skulle vi hatt hvert år i veldig mange år før dette. Årets jordbruksoppgjør revolusjonerer hverken min eller andre svineprodusenters økonomi, sier Sem Garborg.

Villsvin – en trussel mot svinehelsa

Publisert: 19.08.2020 Oppdatert: 19.08.2020

Stikkord:

Vi kan ikke la villsvinet ødelegge den gode helsetilstanden vi har opparbeidet hos norske griser gjennom årtier.