Search

Nyheter

Bli en del av Norsvin

Norsvin SA er et avlsselskap eid og styrt av norske svineprodusenter. I tillegg til arbeidet med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk nasjonalt og internasjonalt, arbeider vi for at norske svineprodusenter skal ha best mulige rammebetingelser.

Norsvin har fylkes- og lokallag som jobber for et godt fagmiljø i alle landsdeler. Ved å være medlem i Norsvin tilhører du et av disse lagene som har lokale aktiviteter, er høringsorgan for saker til Norsvin SA og deltar på Norsvin SA sine årsmøter.

Klikk her for å lese mer om fordelene med å være medlem i Norsvin.

Abonnere på vårt nyhetsbrev "Forskningsnytt"?

I “Forskningsnytt” presenterer vi forskningsfunn, nye prosjekter og spennende utvikling i Norsvins forskningsaktivitet. Fyll inn for å abonnere:

Norsvinskolen

Norsvinskolen er til for deg som jobber med gris. Vi tilbyr kurs og kompetanseheving rundt alt som har med gris å gjøre, fra inseminasjon til driftsledelse. Kursene våre er viktige sosiale møtepunkt som samler grisebønder fra hele landet. Bli med på kurs du også!

Les mer om Norsvinskolen her.

Kalender

Kurs i smågrisproduksjon (FULLT)
Velkommen til: Åpen dag på Delta Norge
Norsvin bygger Delta Norge
Styremøte
Kurs i smågrisproduksjon (NYTT)
Styremøte
Kurs i driftsledelse
Styremøte
Avlsbesetningsmøte
Norsvinskolens Fagseminar 2024
Styremøte

Kalender

Styremøte

Dato: 10.
- 11. December, 2024

Norsvinskolens Fagseminar 2024

Det blir fagseminar også i 2024.
Dato: 27.
- 28. November, 2024

Avlsbesetningsmøte

Avlsbesetningsmøtet 2024 avholdes på Scandic Hamar.
Dato: 14.
- 15. November, 2024

Styremøte

Dato: 13.
- 13. November, 2024

Kurs i driftsledelse

Norsvinskolen har satt opp nytt kurs i driftsledelse. Kurset går over tre dager i oktober 2024. Dette er et av tre kurs du trenger for å bli «Cand Pig». Kurset er for alle som jobber i bransjen, både erfarne og uerfarne.
Dato: 29.
- 31. October, 2024

Styremøte

Dato: 15.
- 15. October, 2024

Produkter

Duroc

Renraset Duroc for produsenter som ser etter en kombinasjon av produksjonseffektivitet og kjøttkvalitet. Durocen møter framtidas krav om bærekraftig matproduksjon; god helse og robusthet, fôreffektiv og med en god kjøttkvalitet. 

Norsvin Landsvin

Er «vår» rase. Dette har vært en ren norsk rase siden 1958. Norsvin Landsvin er verdens mest unike landvin. Ingen andre mor-linjer gir et så overlegent bidrag til slaktegrisens fôreffektivitet.

Z-Line

Z-linjen har sin opprinnelse helt tilbake til 1920-tallet i Nederland, og er en Yorkshire. Z-linjen kjennetegnes av gode repoduksjonsevner, slaktegriseffektivitet og robusthet.

TN70

TN70 er ei hybridpurke som er en kombinasjon av Norsvin Landsvin og den nederlandske Z-linja (Yorkshire). TN70 oppfyller samfunnets krav til en bærekraftig svineproduksjon og kjennetegnes ved god helse, god fruktbarhet, bra spener, robust eksteriør og avvenner store og livskraftige kull.

Norsvin er verdensledende på seminprodukter. Vi har tre produktkategorier; Duroc Basis, Duroc Fôr og Duroc Kjøtt. Basis gir deg en bedre pris med høy årlig avlsfremgang og økt effektivitet. Duroc Fôr er for deg som ønsker det aller beste avlsmessige utgangspunktet for å produsere slaktegris med lavest mulig fôrforbruk. Og til slutt har vi Duroc Kjøtt. Det er for deg som ønsker en høyere kjøttprosent. Durocrånene har aller best anlegg for lav spekktykkelse og høy muskeltykkelse.

Uansett hva du velger, skal du være trygg på vi leverer verdens beste produkt! Med over 70 års erfaring med avl og med verdens strengeste helsestatus med fokus på dyrevelferd, klima og miljø er vi ledene i verden på semin. Klikk her for lese mer om våre produkter og priser.

TN70xDuroc

Duroc avlsmål

Duroc skal videreutvikles for et nasjonalt og internasjonalt marked som en produksjonseffektiv rase med god kjøttkvalitet.

  • Fortsatt forbedring av fôrforbruk og tilvekst
  • Fokus på økt overlevelse fra fødsel til slakt
  • Den gode kjøttkvaliteten opprettholdes
  • Sterkere bein og færre medfødte defekter

Erfaringer med Duroc

Vi har fått en mer livskraftig gris, større kull og flere avvente etter at vi gikk over til Duroc.
Olav Vold, smågrisprodusent Stange
Duroc som farrase gir kvikke og friske griser. Jeg er spesielt fornøyd med den høye tilveksten og at grisene utnytter fôret så godt.
Kari Molle Bråten, Spydeberg
Duroc som farrase gir en livskraftig gris med høy tilvekst. For oss er det Duroc som gjelder framover!
Oddlaug og Osmund Birkeland, smågrisprodusenter, Vikedal
Totaløkonomien er best med Duroc som farrase. Smågrisen vokser helt vanvittig!
Harald Gropen, svineprodusent Ringsaker
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.