Bedre oversikt med registreringer

22.02.2018

Se hvordan registreringer gjør at du kan følge godt med på egen drift og se hvilken retning resultatene endrer seg. Du kan gjøre justeringer i drifta og se effekten av dette. Registreringer handler mye om rutiner, det tar ikke mye tid og timene du bruker kan fort bli svært lønnsomme. Registreringene er viktig dokumentasjon på drifta om uhellet skulle være ute.

Les mer

Ingris årsstatistikk 2017 – frist for registreringer er 28. februar

22.02.2018

Er du ferdig med alle registreringer i Ingris for 2017? Siste frist for registreringer som skal med i årsstatistikken er 28. februar. Resultatene som beregnes er viktige både som sammenligningsgrunnlag for dere som driver med gris og som dokumentasjon på norsk svineproduksjon.

Les mer

Honnør til norske svinebønders innsats mot MRSA

16.02.2018

Kampen mot MRSA i landbruket nytter. Mattilsynet tok i 2017 ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA Norge har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år. Det er svært gledelig og viser at kampen mot antibiotika-resistens i landbruket nytter.

Les mer

Enige om oppfølging for bedre dyrevelferd

14.02.2018

En samlet svinenæring møtte tirsdag 13. februar Landbruks- og matminister Jon Georg Dale for å diskutere dyrevelferd hos slaktegris, etter at Mattilsynets pågående tilsynskampanje i Rogaland har avdekket svært dårlige forhold hos enkelte produsenter.

Les mer

Norsvinskolen: Kurs i dyrevelferd hos slaktegris

13.02.2018

Norsvinskolen arrangerer dagskurs i Rogaland 7. mars, med tema "Dyrevelferd hos slaktegris". Kurset er gratis, og her finner du program og mer informasjon. 

Les mer

Flere nyheter...HVA SKJER

1. mars Norsvinskolen: Inseminasjonskurs

Norsvinskolen arrangerer inseminasjonskurs på Mære i Trøndelag. Kurset er for eiere og/eller røktere som skal inseminere purker i egen besetning. 

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  

Program for kurset finner du her: Inseminasjonskurs Mære mars 2018 

Se også Norsvinskolen: Inseminasjonskurs i 2018 for mer informasjon. 

Påmelding via Min Side eller epost til norsvin@norsvin.no

7. mars Norsvinskolen: Dyrevelferd hos slaktegris

Type kurs: Dagskurs

Kurssted: Rogaland

Mer informasjon her. 

Påmelding via Min Side eller epost til norsvin@norsvin.no

13. mars Norsvinskolen: Inseminasjonskurs

Norsvinskolen arrangerer inseminasjonskurs på Nortura, Forus i Rogaland. Kurset er for eiere og/eller røktere som skal inseminere purker i egen besetning. 

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  

Program for kurset finner du her: Inseminasjonskurs Rogaland mars 2018 

Se også Norsvinskolen: Inseminasjonskurs i 2018 for mer informasjon. 

Påmelding via Min Side eller epost til norsvin@norsvin.no

26. sep Norsvinskolen: Inseminasjonskurs

Norsvinskolen arrangerer inseminasjonskurs på Hamar. Kurset er for eiere og/eller røktere som skal inseminere purker i egen besetning. 

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  

Program for kurset kommer på våre hjemmesider. 

Se også Norsvinskolen: Inseminasjonskurs i 2018 for mer informasjon. 

Påmelding via Min Side eller epost til norsvin@norsvin.no


Se alle aktiviteter

FOKUS

Norsvinskolen