Vi vil ha rettferdighet!

Publisert: 07.05.2021 Oppdatert: 07.05.2021

Stikkord:

– Norsvin støtter Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Det er på tide at bonden blir satt pris på annet enn i festtaler, sier Beate Menes Didriksen, styreleder i Norsvin.

Utrolig skuffende tilbud til svinebøndene

Publisert: 04.05.2021 Oppdatert: 04.05.2021

Stikkord:

Staten har i dag lagt fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. – Det var ikke lystig lesing for svinebøndene, sier leder i Norsvin SA, Beate Menes Didriksen.

65 kr økt dekningsbidrag per slaktegris med Norsvin Duroc som farrase 

Publisert: 23.04.2021 Oppdatert: 28.04.2021

Stikkord:

Et helt nytt sammenligningsforsøk mellom de to farrasene hampshire (fra HKScan/ Scanpig AS) og Norsvin Duroc viser at slaktegriser med duroc som far har lavere fôrforbruk og høyere tilvekst enn slaktegrisene med hampshirefar. Forskjellene er statistisk sikre.

Ingris 2020: Imponerende resultater hos de beste 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

Det er tiende året vi rangerer besetningene i Ingris, og vi fortsetter å la oss imponere over nivået hos de beste. Det er knyttet mye spenning til hvem som er de beste besetningene. På årets lister er det både gamle kjenninger som leverer topp-resultater år etter år og det er nykommere.

Ingris 2020 – Økt tilvekst og redusert dødelighet hos slaktegris 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

De senere årene har det vært stort fokus på helse og dyrevelferd hos slaktegris og for fjerde år på rad synker dødeligheten i slaktegrisperioden.

Ingris 2020 – Stort potensiale for smågris 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

Årsresultatene viser økt overlevelse, bedret fôreffektivitet og stabil daglig tilvekst i smågrisperioden for 2020. SPF-smågris har bedre resultater for alle nøkkeltall sammenliknet med konvensjonell gris.