Studiekurs 2021

På lag med grisen Del 2

Andre del av studiekurset På lag med grisen tar for seg tolking av atferd og signaler.

Her får vi innblikk i hva grisens ulike signaler betyr, hvorfor grisen gjør som den gjør i ulike situasjoner, og hvilken motivasjon og instinkter som ligger bak atferd hos gris. I denne delen kommer vi også inn på hvordan du kan observere og utvikle øyne for dyr på en god måte.

Del 2 består av tre kapitler med tilhørende filmer, samt et sett oppgaver til hvert kapittel.

Dersom du ikke får opp teksten nedenfor, kan det være at du må oppdatere nettleseren din. Bruker du en gammel versjon av Microsoft Edge, anbefaler vi at du installerer den nye versjonen som du finner her.

Studiekurs 2021: På lag med grisen - del 2

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.