Studiekurs 2021

På lag med grisen Del 3

Del dette innlegget:

Tredje del av studiekurset På lag med grisen tar for seg røkters påvirkning på dyra, sammen med miljø og rutiner i grisehuset. I denne delen er vi innom hvordan grisene påvirkes av røkteren og dens håndtering og hvordan vi kan utnytte griser instinkter for å oppnå ønsket atferd. Her får vi også tips om hvordan vi bør ta hensyn til grisers atferd ved organisering og innredning av grisehuset. Til slutt får du innblikk i hvordan Norsvin og Topigs Norsvin avler for sosiale griser som skal fungere godt i dagens og morgendagens fjøs.

Del 2 består av tre kapitler med tilhørende filmer, samt et sett oppgaver til hvert kapittel.

Dersom du ikke får opp teksten nedenfor, kan det være at du må oppdatere nettleseren din. Bruker du en gammel versjon av Microsoft Edge, anbefaler vi at du installerer den nye versjonen som du finner her.

Studiekurs del 3

Short Text Lines on Images

Short Text Lines on Images Short Text Lines on Images

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.