På lag med grisen – Hovedside

Norsvins studiekurs er et kursopplegg utviklet spesielt for svinebønder. Hvert år lanserer vi et nytt kurs, og oppfordrer våre produsenter til å samles i lokale studieringer der kursmaterialet gjennomgås. I år er tema for studiekurset etologi – grisens atferd
Del dette innlegget:

Studiekurs 2021- På lag med grisen 

Større kunnskap om grisens atferd og behov vil bidra til at flere forstår hvordan de kan observere og bruke grisers atferd og signaler i den daglige driften av svinebesetninger, og på denne måten lette arbeidshverdagen. Studiekurset 2021 har fått tittelen “På lag med grisen”. Kurset er aktuelt for alle som er involvert i smågris- og slaktegrisproduksjon. Studiekurset er inndelt i tre deler. Hver del består av flere kapitler med tekst og filmer. Nytt av året er at kapitlene publiseres i magasinet Svin, samt på denne siden. Vi har også utarbeidet arbeidsoppgaver/ diskusjonsspørsmål til hver kurder, og vil etter hvert lansere en registreringsordning for de som ønsker å motta kursbevis etter endt kurs.

Alle tre deler av studiekurset er nå tilgjengelig. Du kan velge om du ønsker å laste ned kapitlene som pdf under kursmateriell, eller lese dem på denne siden. Du kan enkelt navigere mellom kapitlene ved bruk av knappene til høyre.

Studiekurset er utviklet for bruk i lokale studieringer rundt om i landet. Lurer du på om det finnes en studiering nær deg? Ta kontakt på norsvin@norsvin.no.

Dersom du ikke får opp teksten nedenfor, kan det være at du må oppdatere nettleseren din. Bruker du en gammel versjon av Microsoft Edge, anbefaler vi at du installerer den nye versjonen som du finner her.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.