Fag

Ingris 2016 – Framgangen fortsetter

11.05.2017

Årsstatistikken for Ingris i 2016 er klar og viser at resultatene er rekordgode. Den gode utviklingen i produksjonsresultatene har fortsatt og effektiviteten i norsk svineproduksjon har aldri vært bedre.

Les mer

Vinneren er klar: Dette er Norges beste purkebesetning

29.03.2017

Norges beste purkebesetning er kåret. Vinneren har svært imponerende produksjonsresultater, og realiserer det store potensialet som ligger i genetikken.

Les mer

Kompetansebevis – Dyrevelferd svin

25.11.2013

Helsetjenesten for svin har i samarbeid med Norsvin utviklet et kursopplegg for «Kompetansebevis – Dyrevelferd svin».

Les mer

Kan tjenestedesign øke lønnsomheten?

25.01.2017

Design er mer enn hvordan ting ser ut: Norsvin har fått støtte av Designrådet til et prosjekt som omhandler innovasjon av tjenester. Prosjektet har fått navnet «Svinaktig god lønnsomhet – økt produktivitet for svineprodusentene».

Les mer

«Jobb smart – tid spart» er årets studieopplegg

12.01.2017

Årets studiehefte, «Jobb smart – tid spart», er klart til utsending. I år består studieopplegget av et kortfattet hefte og 8 korte videoer med deling av fagstoff, erfaringer og tips til smarte ting fra engasjerte svineprodusenter. Innholdet i heftet og filmene er sammen ment som et diskusjonsgrunnlag i studieringene.

Les mer

Fôringsbrosjyre for TN70

07.09.2016

Hybridpurka TN70 har vært på markedet i 1,5 år i Norge. Vi ser allerede at den nye genetikken gir gode resultater. TN70-purka er robust, sjølgående og produktiv og har større evne til å avleire fett enn LY-purka. Dette gir ekstra kroppsreserver og bedre holdbarhet som mordyr. Norsvin lanserer nå en kortfattet fôringsbrosjyre som er ment som et hjelpemiddel og en retningslinje for hvordan man bør legge opp en fôringsstrategi basert på TN70-purkas ernæringsmessige behov. 

Les mer

Lagersalg studiehefter

09.03.2015

Vi har endel tidligere studiehefter på lager, og disse selges nå til sterkt reduserte priser. Heftene selges for kun kr 50 per stk (+porto). For mange av heftene er det nå siste mulighet til å skaffe seg et eksemplar!

Les mer

Forskning på purkefôring ga ny doktorgrad!

08.01.2014

Signe Lovise Thingnes forsvarte i midten av desember sin doktorgradsavhandling  «The impact of diet and feeding strategies on gilt and sow performance». Hun fullførte det 4-årige løpet med glans, og ble med det Norsvins 11. ansatte med doktorgrad.

Les mer

Redd en spedgris

06.11.2013

Årets studiehefte “Redd en spedgris” setter fokus på hva du som produsent kan gjøre for å få enda flere grisunger til å overleve fram til avvenning. Det er Helsetjenesten for svin som er hovedansvarlig for utgivelsen, og heftet er nå klart for utsending. 

Les mer

Fôringsanbefalinger Norsvin LZ

02.10.2013

Vi går en spennende tid i møte med ny hybridpurke på vei inn i Norge. Den nye purka blir en krysning av Norsvin Landsvin og den nederlandske Z-linjen. I år har vi hatt begrenset tilgang på Z-råner, men fra januar 2014 vil vi få et økende antall Z-råner på seminstasjonen.

Les mer

Bli vis på fôring av gris!

08.01.2013

Bestill studieheftet NÅ!! Årets studiehefte – «Bli vis på fôring av gris» - gir en grundig beskrivelse av hvordan man bør fôre grisen, ut fra de nyeste testings- og forskningsresultatene som er tilgjengelige. Det gis konkrete og praktiske tips fra eksperter på de ulike tema. Det er også intervjuer med produsenter. Oppgavene som skal løses, gir hver enkelt deltager mulighet til å gjøre egne tiltak for å bedre eget resultat i svineproduksjonen. Se video som er laget til studieheftet på Youtube!

Les mer

Korrekte slaktevekter

08.10.2012

Vi opplever store variasjoner mellom produsenter når det gjelder hva som vil være riktig slaktevekt, - alt avhengig av fall i kjøttprosent, marginalt fôrforbruk, fôrpris og slakterienes prisprofil. Norsvins marginalberegninger viser at du både kan tape og tjene på å øke slaktevekta. Det er derfor svært viktig å følge med i egen besetning.

Ut fra erfaringstall vil de fleste slaktegrisbesetningene befinne seg innenfor intervallene som vises i tabell 1.  Vi har her gått ut fra dagens prisnivå når det gjelder kraftfôr (kr 3,02 pr Fen) og svinekjøtt (kr 24,55 pr kg). Lavere fôrpris og/eller høyere pris på slakt kan forbedre lønnsomheten ved økt slaktevekt.

Les mer

Ser på mineralinnhold i purkefôr

05.07.2012

Norsvins purkefôringsprosjekt har som formål å skaffe mer kunnskap om optimal fôring av purker, både i oppdrettsperioden og i dieperioden. Signe Lovise Thingnes jobber som stipendiat på prosjektet.

Les mer

Tid for studiearbeid

26.06.2012

Nybygg eller ombygging av eksisterende hus er blant de tyngste investeringene en svineprodusent kan gjøre. Årets studietilbud fra Norsvin har temaet «Grisehus for framtida».

Les mer

Tomb til topps i Husdyrtreff - igjen!

26.06.2012

Tomb videregående skole følger opp gode resultater fra tidligere år, og går også i år til topps på gris i Husdyrtreff, et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Husdyrtreff tilbys årlig, og er et samarbeid mellom Nortura, Tine, Geno og Norsvin.

Les mer

Aktiviteter

30 jan 09:00 Norsvinskolen: Driftsledelse

Norsvinskolen arrangerer kurs i driftsledelse på Hamar. Kurset er et av våre tre modulkurs, som sammen kvalifiserer til tittelen Cand. Pig. 

Programmet for kurset er klart! Det finner du her: Program Driftsledelse januar 2018

Påmelding til kurset gjøres via MinSide. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne! Send en e-post til Inger Strickert, evnt kontakt via tlf på 952 71 625. 

14 feb 09:00 Norsvinskolen: Inseminasjonskurs

Norsvinskolen arrangerer inseminasjonskurs på Hamar. Kurset er for eiere og/eller røktere som skal inseminere purker i egen besetning. 

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  

Program for kurset kommer på våre hjemmesider (se tidligere program). 

Påmelding via Min Side eller epost til norsvin@norsvin.no

26 sep 09:00 Norsvinskolen: Inseminasjonskurs

Norsvinskolen arrangerer inseminasjonskurs på Hamar. Kurset er for eiere og/eller røktere som skal inseminere purker i egen besetning. 

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  

Program for kurset kommer på våre hjemmesider (se tidligere program). 

Påmelding via Min Side eller epost til norsvin@norsvin.no