Pilot på beinkvalitet hos gris

Norsvin er sammen med flere samarbeidspartnere igang med et ettårig pilotprosjekt, der vi skal se nærmere på frambeinskvalitet hos smågris og slaktegris.
Del dette innlegget:

Bakgrunnen for prosjektet er at enkelte besetninger har rapportert om utfordringer med eksteriør, mer spesifikt frambein på gris. Det gjelder først og fremst stive, vinklede frambein som ikke lar seg strekke ut ordentlig (det vi kaller bukkebein eller bananbein). 

I pilotprosjektet skal det hentes ut dyr til obduksjon i ulike vekstfaser, både smågris og slaktegris fra aktuelle besetninger. Dyra skal sendes til obduksjon for å undersøke om man kan finne årsaken til utfordringene. Prosjektet handler også mye kompetansebygging med tanke på å utvikle riktige vurderingsmetoder for prøvetaking, obduksjon og diagnostikk av beinkvalitet hos gris, både de med normal utvikling og de med unormal utvikling.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Nortura, Institutt for prekliniske fag og patologi ved NMBU, forskningssenteret SEARCH (NMBU) i Rogaland og Norsvin. Det er et mål at prosjektet skal lede til en større prosjektsøknad rundt beinkvalitet hos gris.  

Kontakt:

Kontaktperson i Norsvin for dette prosjektet: Signe Lovise Thingnes E-post

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.