Ny forskning: Nitrogenutnyttelse i tarmen er en arvelig egenskap 

Del dette innlegget:

Kan man gjennom avl øke grisens utnyttelse av proteiner fra fôret? Det har vært temaet for et forskningsarbeid Norsvin har hatt pågående de senere årene. Arbeidet er nå ferdig, og viste at utnyttelsen av nitrogen i tarmen er en arvelig egenskap.  

Grisen har et annet fordøyelsessystem enn drøvtyggerne, og slipper derfor ut lite av klimagassen metan. En annen klimagass, lystgass (N2O), står for størsteparten av klimagassutslippene fra grisen. Lystgass dannes når nitrogen fra gjødsel reagerer med oksygen i lufta.  

Det er proteinene i kraftfôret som er den viktigste kilden til nitrogen hos grisen. Det nye forskningsarbeidet viser at andelen nitrogen som tas opp gjennom fordøyelseskanalen varierer fra gris til gris; og at denne variasjonen er en arvelig egenskap (foreløpig upubliserte resultater).  

I tillegg fant forskerne at nitrogenutnyttelse er korrelert til fôrutnyttelse, en egenskap som allerede inngår i Norsvins avlsprogram. Det betyr at gjennom seleksjonen som gjøres i dagens avlsprogram, bedres utnyttelsen av nitrogen fra proteiner i fôret, vi får mindre utskillelse av nitrogen i gjødsel, og dermed mindre av den sterke klimagassen lystgass.  

Norsvin-forsker Kristine Hov Martinsen forteller mer om bakgrunnen for prosjektet i videoen under: 

Play Video

Forskningsarbeidet har vært et samarbeid mellom Norsvin, NMBU, Felleskjøpet, Tine, Geno og Nofima. Prosjektet har vært eid av NMBU og finansiert av Norges Forskningsråd.

Mål: 
Reduserte klimagassutslipp, bedre økonomi og god ressursutnyttelse gjennom
økt proteinutnyttelse

Økt proteinutnyttelse i tarmen vil redusere nitrogenutskillelsen i avføringen til grisen – vi får et mindre tap av næringsstoffer

Mindre nitrogen i avføringen vil bety mindre fordamping av lystgass fra gjødsellagre og ved spredning av gjødsel på jordene.

Mindre fordamping av lystgass fra gjødsel betyr lavere klimagassutslipp fra svineproduksjonen.

Resultater/forskningsfunn*:  

  • Nitrogenutnyttelse i tarmen er en arvelig egenskap. 
  • Avl for bedre fôrutnyttelse øker også grisens nitrogenutnyttelse. 
  • Grisens klimagassutslipp reduseres gjennom Norsvins avlsprogram.  

*Foreløpige (upubliserte – paper under utarbeidelse).

Kontakt:

Les mer om proteinutnyttelse, klimagassutslipp, metan og lystgass her: Kan vi øke grisens proteinutnyttelse? 

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.