Ny forskning: Nitrogenutnyttelse i tarmen er en arvelig egenskap 

Del dette innlegget:

Kan man gjennom avl øke grisens utnyttelse av proteiner fra fôret? Det har vært temaet for et forskningsarbeid Norsvin har hatt pågående de senere årene. Arbeidet er nå ferdig, og viste at utnyttelsen av nitrogen i tarmen er en arvelig egenskap.  

Grisen har et annet fordøyelsessystem enn drøvtyggerne, og slipper derfor ut lite av klimagassen metan. En annen klimagass, lystgass (N2O), står for størsteparten av klimagassutslippene fra grisen. Lystgass dannes når nitrogen fra gjødsel reagerer med oksygen i lufta.  

Det er proteinene i kraftfôret som er den viktigste kilden til nitrogen hos grisen. Det nye forskningsarbeidet viser at andelen nitrogen som tas opp gjennom fordøyelseskanalen varierer fra gris til gris; og at denne variasjonen er en arvelig egenskap (foreløpig upubliserte resultater).  

I tillegg fant forskerne at nitrogenutnyttelse er korrelert til fôrutnyttelse, en egenskap som allerede inngår i Norsvins avlsprogram. Det betyr at gjennom seleksjonen som gjøres i dagens avlsprogram, bedres utnyttelsen av nitrogen fra proteiner i fôret, vi får mindre utskillelse av nitrogen i gjødsel, og dermed mindre av den sterke klimagassen lystgass.  

Norsvin-forsker Kristine Hov Martinsen forteller mer om bakgrunnen for prosjektet i videoen under: 

Play Video

Forskningsarbeidet har vært et samarbeid mellom Norsvin, NMBU, Felleskjøpet, Tine, Geno og Nofima. Prosjektet har vært eid av NMBU og finansiert av Norges Forskningsråd.

Mål: 
Reduserte klimagassutslipp, bedre økonomi og god ressursutnyttelse gjennom
økt proteinutnyttelse

Økt proteinutnyttelse i tarmen vil redusere nitrogenutskillelsen i avføringen til grisen – vi får et mindre tap av næringsstoffer

Mindre nitrogen i avføringen vil bety mindre fordamping av lystgass fra gjødsellagre og ved spredning av gjødsel på jordene.

Mindre fordamping av lystgass fra gjødsel betyr lavere klimagassutslipp fra svineproduksjonen.

Resultater/forskningsfunn*:  

  • Nitrogenutnyttelse i tarmen er en arvelig egenskap. 
  • Avl for bedre fôrutnyttelse øker også grisens nitrogenutnyttelse. 
  • Grisens klimagassutslipp reduseres gjennom Norsvins avlsprogram.  

*Foreløpige (upubliserte – paper under utarbeidelse).

Kontakt:

Les mer om proteinutnyttelse, klimagassutslipp, metan og lystgass her: Kan vi øke grisens proteinutnyttelse? 

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.