Smågrisproduksjon som fagskole – 5 studiepoeng

Høsten 2024 vil Fagskolen Innlandet sammen med Norsvin SA prøve ut en modell for å omarbeide kurs i landbruket til fagskolemoduler. Dette er et prosjekt med midler fra Innlandet fylkeskommune. Norsvinskolens kurs i Smågrisproduksjon 8.-10. oktober kan om ønskelig tas som en del av en fagskolemodul.
Del dette innlegget:

Formålet med fagskole-modulen er å styrke kompetansen i svinenæringa, og passer for alle som jobber i bransjen og som ønsker faglig påfyll og formell kompetanse innen smågrisproduksjon. Enten du er svineprodusent, avløser eller rådgiver, er det stadig nytt fagstoff du kan tilegne deg.

Fagskolemodulen Smågrisproduksjon gir 5 studiepoeng i fagskole og modulen går over 6 uker. Undervisningen er en blanding av forelesninger, oppgaver, erfaringsutveksling, praksis, selvstudium og veiledning.

Kursdagene 8.-10 oktober (Norsvinskolens smågriskurs) inngår som en fysisk samling i fagskolemodulen. I fagskolemodulen inngår også ca. 20 timer nettbasert undervisning og erfaringsutveksling, og i tillegg består modulen av praksis, egenstudium og oppgaver. Fagskolens modul Smågrisproduksjon skal være nært knyttet til studentenes arbeidserfaringer fra yrkesfeltet. Fagskoleutdanningen legger vekt på at teori og praksis skal danne en helhet. 

Mer om kurset og opptakskrav kan du lese her: Smågrisproduksjon | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no)

Dersom du ønsker å gjennomføre fagskolemodulen Smågrisproduksjon, søker du direkte til Fagskolen Innlandet. Søknadsfrist er 15.08.24.

Dette gir deg altså mulighet for studiepoeng fra fagskolen, der den vanlige Norsvinskolen er en viktig del av studiet.

Det er viktig med god kompetanse for å drive ei næring, og det blir enda viktigere framover. Vi ser at forbruker og storsamfunnet setter større krav. Kvalitet på produkter, god dyrevelferd og faktabasert kunnskap om svineproduksjon, og produkter er viktig.

Fagskoletilbudet er gratis for studenten, du betaler kun for litteratur, samt reise og opphold i forbindelse med samlingen 8.-10.oktober. Du må ha tilgang på og kunne beherske PC.

Det er viktig å understreke at dette er et tilbud til den som ønsker et mere omfattende kurs i smågrisproduksjon der det inngår både nettbaserte lærerstyrte timer, egenstudium og oppgaver.

Det er selvsagt mulig å gå en helt ordinær Norsvinskole, smågriskurs over tre dager som før. Er det spørsmål ta kontakt med Dyre Johan Haug i Norsvin. Mobil 97 75 17 25 eller e-post: dyre-johan.haug@norsvin.no

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.