Årsmøte i Norsvin SA

Årsmøtet i Norsvin SA gjennomføres 3. - 4. april på Hamar. Totalt 53 utsendinger samles for fagprogram og ordinært årsmøte med årsmøtesaker.
Del dette innlegget:

PROGRAM:

Onsdag 3. april

12.00 – 13.35 FAGDEL 1

 •  Olav Eik-Nes «Norsk svineproduksjons betydning nasjonalt og internasjonalt»
  «Hvilken måloppnåelse har vi på Norsvins formålsparagraf»
 • Siv Heimdal i Rethink Food og Kirsti Winnberg i Gjete – Team Bacon 
  «Derfor står Norsvin øverst på lista over våre drømmekunder» 
  «Grisens rolle i et bærekraftig matsystem» 

14.00 Åpning av årsmøtet i Norsvin SA v/ ordfører Einar Myki 

 • Navneopprop v/ Olav Eik-Nes.  
  Godkjenning av innkalling, valg av to til å underskrive protokollen v/Einar Myki 
 • Leders tale v/ Per Inge Egeland, styreleder i Norsvin SA.  
 • Året 2023 og veien videre v/ Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin SA
 • Styrets beretning v/Geir Brede 
 • Selskaps- og konsernregnskap 2023 v/Jørn Jørgensen, økonomisjef i Norsvin SA  

16.00 – 18.15 Årsmøtedebatt


Torsdag 4. april

08.30 Gjenåpning av årsmøtet

 • Årsmøtesaker og valg

10.00 – 10.30 Pause

10.30 – 12.00 FAGDEL 2

 • 10.30-11.15 Siv Heimdal i Rethink Food og Kirsti Winnberg i Gjete – Team Bacon, fortsetter 
  «Slik skal vi sammen styrke svineprodusentenes omdømme» 
  Rethink organiserer en workshop 
 • 11.15 – 12.00 Eierorganisering v/organisasjonssjef Gyda Gaarder Tøraasen 
  Status – Delta Norway og biosikkerhet 
  Åpen post 

12.00 – 13.00 Avslutning med lunsj

SAKSLISTE FOR NORSVINS ÅRSMØTE 2024 

1. Åpning av årsmøtet 

2. Navneopprop 

3. Valg av representanter til å underskrive protokollen 

4. Leders tale 

5. Styrets beretning og Årsmelding 2023 

6. Selskaps- og konsernregnskap 2023

7. Serviceavgift og tilbakeføring av serviceavgift for år 2025

8. Vedtektsendring 

9. Innkomne saker

10. Valg av styrets leder 

11. Valg av styremedlemmer 

12. Valg av vararepresentanter til styret 

13. Valg av styrets nestleder 

14. Valg av valgkomitémedlemmer med personlige vararepresentanter 

15. Valg av valgkomitéens leder 

16. Valg av revisor 

17. Valg av ordfører for neste årsmøte 

18. Valg av varaordfører for neste årsmøte 

19. Godtgjørelse for tillitsvalgte 2024/2025 

VALG

Valgkomiteen har bestått av: Lars Egil Blekkerud (leder), Knut Helmer Feltstykket, Håvard Knygh, Kristin Nyberg, Arne Einar Reed og Linda Johansen

 Tillitsverv På valg Valgkomitéens innstilling 
Sak 10 Leder Per Inge Egeland, 1 år  Per Inge Egeland, 1 år 
Sak 11 Styremedlemmer Øyvor Åsbakk, 2 år Harald Bøhnsdalen, 2 årSilje Sødahl Graffer, 2 år  
Harald Bøhnsdalen, 2 år                                                                                 
Sak 12 Vararepresentanter til styret i nummerorden 1. Hans Ole Erikstein, 1 år 
2. Jens Kristian Torgersen, 1 år
3. Silje Graffer, 1 år  
4. Kari Molle Bråthen, 1 år 
Kari Molle Bråthen, 1 år  
Jørn Gunnar Ellingsen, 1 år 
Frants Eirik Kvam, 1 år 
Anita Dahl, 1 år  
Sak 13 Nestleder Geir Brede, 1 år  Geir Brede, 1 år  
Sak 14 Valgkomité-medlemmer 1. Lars Egil Blekkerud 2. Knut Helmer Feltstykket 1. Sverre Lang-Ree, 3 år  
2. Sigmund Lindtveit, 3 år 
 Personlige vararepresentanter til valgkomitéen 1. Ole Ness 
2. Monika Bratland 
1. Ole Bjarne Enger, 3 år 
2. Jon Midtbø, 3 år  
Sak 15Valgkomitéens leder Lars Egil Blekkerud  Håvard Kygh, 1 År 
Sak 16 Revisor PWC PWC 
Sak 17 Årsmøtets ordfører Einar Myki Einar Myki, 1 år 
Sak 18 Årsmøtets varaordfører Nils Terkelsen Nils Terkelsen, 1 år 
Årsmøte i Norsvin SA arrangeres 3. – 4. april på Scandic Hamar.

Kontakt

Organisasjonssjef Gyda Gaarder Tøraasen 

Tlf: 971 75 703

Organisasjonskonsulent Øystein Moen

Tlf: 418 42 927

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.