Egeland gjenvalgt som styreleder i Norsvin SA

Onsdag og torsdag denne uka ble Norsvin SA sitt årsmøte arrangert på Hamar. Under finner du en oversikt over valgresultatet, samt styrets beretning og regnskap 2023.
Del dette innlegget:

På bildet fra venstre: Per Inge Egeland (styreleder), Geir Brede (nestleder), Silje Sødahl Graffer (nytt styremedlem), Harald Bøhnsdalen (styremedlem) og Øystein Moen (ansattrepresentant)

Norsvin sitt styre for kommende periode består av disse personene; som styreleder ble Per Inge Egeland, fra Rogaland gjenvalgt. Geir Brede, fra Trøndelag, ble gjenvalgt som nestleder. Harald Bøhnsdalen, Akershus ble gjenvalgt i styret for 2 år. Som ny inn i styret ble Silje Sødahl Graffer, fra Trøndelag valgt inn for 2 år. Maria Østerås, Hedmark var ikke på valg. Øystein Moen og Ellen Maud Langmoen Olsen er nye inn i styret som ansatterepresentanter.

Som årsmøtets ordfører ble Einar Myki fra Hedmark gjenvalgt. Nils Terkelsen fra Agder ble gjenvalgt som varaordfører. 

Som vararepresentanter til styret ble følgende valgt: Kari Molle Bråthen, Østfold, Jørn Gunnar Ellingsen, Nordland, Frants Eirik Kvam, Oppland og Anita Dahl, Sør-Vest som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret. 

Styrets beretning og årsregnskap 2023 kan du laste ned her: Årsberetning og regnskap 2023

Per Inge Egeland ble gjenvalgt som styreleder

Se også:

Styreleders tale til årsmøtet 2024

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.