Eli Grindflek blir forskningsdirektør i Topigs Norsvin 

Med det skal hun lede forskningsteamet i Topigs Norsvin, bestående av ansatte over hele verden, og en omfattende forskningsportefølje.
Del dette innlegget:

Grindflek har 25 års erfaring innen husdyravl og genetikk, de siste 10 årene som forsknings- og utviklingssjef i Norsvin. Hun har en mastergrad i husdyravl fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og tok doktorgrad ved NMBU i 2001. Til sammen har hun bidratt i mer enn 90 vitenskapelige publikasjoner, og ledet utallige forskningsprosjekter for Norsvin opp igjennom årene.  

I Norsvin har Grindflek jobbet mye med prosjekter innen genomikk og nye genteknologiske metoder. Hun har blant annet vært sentral i implementeringen av genomisk seleksjon i norsk svineavl, en metode som har revolusjonert moderne avlsarbeid, og som i Norsvin tidlig ble bredt tatt i bruk. 

– I den nye rollen så gleder jeg meg til å jobbe mer fokusert med retningen og visjonene for forskningen vår, med mål om å bidra til raskere svar og løsninger på utfordringene vi møter innen avl og svineproduksjon nå og i fremtiden, sier Eli Grindflek. 

– Jeg ser også veldig fram til å jobbe tettere på alle forskerne og de ulike forskningsområdene i Topigs Norsvin-«familien» og bidra til å styrke det globale forskningsnettverket vårt ytterligere.  

Til daglig vil Grindflek fortsatt ha base i Norge, men blir også hyppig å finne ved hovedkontoret til Topigs Norsvin i Den Bosch, Nederland. Grindflek er 54 år, og oppvokst i Rendalen i Østerdalen.   

– Vi er stolte over å ha norsk ledelse for den store forskningsporteføljen til Topigs Norsvin, sier administrerende direktør i Norsvin SA Olav Eik-Nes.  

– Det er en stor anerkjennelse til Eli både for hennes personlige egenskaper og for hennes kunnskaper innenfor et omfattende fagområde, sier Eik-Nes. 

Grindflek tar over stillingen etter nederlandske Egbert Knol 1. oktober.  

Kontakt 

Eli Grindflek (PhD), forsknings- og utviklingssjef, tlf: 481 01 262, eli.grindflek@norsvin.no 

Olav Eik-Nes, administrerende direktør,  tlf: 951 09 167, olav.eik-nes@norsvin.no 

Presse

Denne saken er også tilgjengelig i vårt Nyhetsrom:

Norsvin  

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Norsvins forretningsområder er forskning, utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk. Gjennom selskapet Topigs Norsvin, som er et av verdens største innen svinegenetikk, distribueres Norsvins genetikk ut i det internasjonale markedet. Norsvin SA har også en viktig funksjon som interesseorganisasjon, for å ivareta svineprodusentenes faglige og økonomiske rammebetingelser. Norsvin holder til på Hamar, og har ca. 90 ansatte. 

Topigs Norsvin 

  • Resultat av fusjon i 2014 mellom nederlandske Topigs, og den internasjonale aktiviteten til Norsvin.  
  • Med en produksjon på mer enn 1,6 millioner livpurker og over 9 millioner solgte sæddoser per år, er Topigs Norsvin en av de største svinegenetikkleverandørene på verdensmarkedet.  
  • Hvert år produseres det mer enn 100 millioner slaktegris med Topigs Norsvin-genetikk.    
  • Selskapet har et sterkt fokus på forskning og utvikling.  
  • Topigs Norsvin er til stede i mer enn 50 land med sine produkter. 
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.