Nye funksjoner i Ingris purkedel

Del dette innlegget:

Tirsdag 05. April 2022 ble det lansert nye registreringsbilder i den nye purkdelen. Her tar vi deg gjennom de nye bildene.

Purkeoversikt – Individsøk

Her kan du trykke på ikonet med forstørrelsesglass eller trykke på knappen «i» på tastaturet så kommer du automatisk til individsøket, her kan du søke på individer i besetningen eller tidligere utmeldte dyr. Snart vil man også kunne søke opp tattoo nummer.  

Funksjonalitet og tastevalg

Det å registrere data på en rasjonell og god måte er noe vi har fokus på. Det er derfor lagt opp til at man ved masseregistreringer hovedsakelig bruker tastaturet. 

  • Tabulator tasten brukes for å bevege seg bortover feltene etter som man registrerer.  
  • Enter tasten vil lagre den linjen man står på og hopper da ned til første ledige felt på linjen under.  
  • Alt knappen i kombinasjon med piltastene gjør at man kan bevege seg fritt rundt i registreringsbildet.  
  • Du kan hvor som helst i programmet trykke på «i» for å få opp individsøket. 

I hvert registreringsbilde er den øverste fanen «masseregistrering», der kan man fylle ut et felt så legges dette inn for hele lista under. 

De gamle registreringsbildene vil snart fases ut og vi oppfordrer alle brukere til å ta en titt på de nye registreringene og gi oss tilbakemelding på ting dere ønsker endret eller feil dere oppdager. Tilbakemelding gis på mail support@in-gris.no eller på tlf: Dyre Johan 977 51 725 eller Kristoffer 458 43 984 

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.