Ingris-tips: Puljeplan

Del dette innlegget:

Under Grisehus på venstremenyen kan du sette opp din puljeplan, her kan du legge inn puljesystem og aktiviteter. Da vil dine aktiviteter komme opp i kalenderen og lengre ned på siden får du frem din puljeplan. Trykk på printer symbolet  for å skrive ut eller eksportere til PDF, da kan du for eksempel dele denne med din veterinær for å planlegge vaksineringer. Du kan også eksportere puljeplanen til din kalender, ved å trykke på kalender symbolet . Da vil det genereres en fil som du kan legge inn i din Outlook, iOs eller Google kalender.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.