Flere nye funksjoner i Ingris

Del dette innlegget:

Registreringshistorikk

Denne erstatter tidligere måte å finne igjen en utført registrering. Her kan du søke på type registrering, fra og til dato. Tips; hvis «Til-dato» står tom tas utgangspunkt i dagens dato og du trenger bare å fylle ut for eksempel «0103» -> tabulator så velges automatisk 01. mars 2022. fyller man ut for eksempel 01 så velges den første dagen i siste måned. 

Du kan også filtrere søket dit samt sortere resultatene i stigende eller synkende rekkefølge. 

Innmelding

Når det selges dyr til deg vil du få opp varsel i form av rød bjelle øverst på menyen til venstre. Trykker du her vil du få oversikt over dyr som er solgt til deg og du kan melde inn disse ved å trykke på «Gå til innmelding»

Ved innmelding av dyr for dere som egenrekrutterer og ikke bruker merka smågris, velger man innmelding fra registreringsmenyen til høyre.    

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.